Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-04-07

Mokymų skyriuje - REMONTAS!

Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą... o Lietuvos skautijos mokymų skyrius ir šiaip nemiega, todėl balandžio 3-5 dienomis susirinko į pirmąją mokymų sistemos remonto sueigą. Sueigoje darbavosi ne tik mokymų skyriaus nariai, bet ir Suaugusiųjų skautybėje, Jaunimo programos skyrių vedėjos ir vyriausioji skautininkė sesė Rasa.Jei jums gyvenime teko ką nors taisyti, atnaujinti ar keisti, tai tikrai žinote, jog remontas - rimtas ir daug kantrybės reikalaujantis darbas! Prieš pradedant bet kokius remonto darbus, reikia gerai išsiaiškinti kas neveikia ir ką norėtume pakeisti, todėl mokymų skyriui padėti atvyko du mokymų sistemų meistrai iš Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) - broliai Milutin iš Serbijos, Jupo iš Suomijos.

Šių ekspertų padedami, skyriaus nariai įvertino dabartinę mūsų mokymų sistemos būklę ir tvirtai įsitikino, kad ją būtina remontuoti. Be to, visą savaitgalį skyriaus nariai mokėsi bei tyrinėjo skirtingas mokymų sistemas ir jų ypatumus, svarstė kuri iš jų labiausiai tiktų Lietuvos skautijai. Darbas vyko visu pajėgumu ir šeštadienio vakarą daugelis mūsų mokymų vadovų jautė, kad smegenys jau „perkaito“ nuo klausimų ir diskusijų, tačiau pailsėję, sekmadienį visi vėl kibo į aktyvų tolimesnio remonto planavimą. Be to, sueigos dalyviai paruošė pranešimą Lietuvos skautijos tarybai, kuriame paaiškins dabartinę mokymų organizacijoje būklę ir ateities vizijas bei pristatys tarybai tolimesnį remonto veiksmų planą.

Žinoma, norint, kad naujoji mokymų sistema būtų veiksminga ir kokybiška, reikia, kad kuo daugiau mūsų organizacijos narių prisidėtu prie šių remonto darbų išsakydami savo idėjas ir lūkesčius. Jau šių metų vadovų sąskrydyje visi galės susipažinti su siūlomomis naujovėmis ir padirbėti jas tobulindami.

Sueiga buvo labai vertinga ir įkvėpė visus skyriaus narius tolimesniems darbams!

AČIŪ:

1. Naujajai skyriaus vedėjai sesei Aušrai už aktyvų jos darbą ir skanų maistą
2. Broliams ekspertams iš Europos regiono Jupo ir Milutin už puikiai organizuota darbą iri didelę pagalbą planuojant šį remontą.
3. Suaugusiųjų skautybėje skyriaus vedėjai sesei Daliai ir Jaunimo programos skyriaus vedėjai sesei Giedrei už aktyvumą ir pasiryžimą dirbti kartu prie šio remonto projekto.
4. Visiems sueigos dalyviams už jų išsakytas mintis ir užsidegimą tolimesniam šio projekto vykdymui.
5. Visiems, kurie laisvalaikiu pagalvos, kaip būtų galima tobulinti LS mokymų sistemą ir apie tai praneš mokymų skyriui.
6. Jaunimo reikalų departamentui už finansuotą programą „Lietuvos skautijos struktūrinis stiprinimas ir potencialo plėtojimas 2009".

--
Mokymų skyriaus informacija