Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-03-30

Psktn. Loreta Senkutė išrinta Jaunimo patarėjų Tarybos vicepirmininke

Šių metų kovo 23 dieną Lietuvos skautijos narė psktn. Loreta Senkutė buvo išrinkta Jaunimo patarėjų tarybos prie Europos Tarybos vicepirmininke.

Jaunimo patarėjų tarybą (Advisory Council) sudaro 30 nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų, tarp jų ir Pasaulio skautų judėjimo organizacija (WOSM).

Rinkimų metu Loreta Senkutė surinko 23 balsus iš 28.

Pagrindinis Jaunimo patarėjų tarybos kadencijos tikslas (iki 2011 gruodžio 31) yra paruošti jaunimo teisių konvenciją, įgyvendinti darbotvarkę 2020 (agenda 2020), dirbti ties savanorystės skatinimu, NVO bendradarbiavimo su Europos Taryba ir kitomis insitucijomis gerinimu.

--
Lietuvos skautijos informacija