Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-03-30

Įvyko 13-asis Lietuvos skautiškų organizacijų „Apskritojo stalo" susitikimas

Šį šeštadienį, kovo 28 d., Kaune įvyko 13-asis Lietuvos skautiškų organizacijų [i]Apskritojo stalo[/i] susitikimas. Susitikimą organizavo Lietuvos jūrų skautija. Susitikime dalyvavo 6 skautiškų organizacijų atstovai iš Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos jūrų skautijos, Studentų skautų organizacijos, Lietuvos skaučių seserijos ir Žemaitijos skautų organizacijos.

Šiame susitikime buvo pabaigtas nagrinėti Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų Apskritojo stalo darbo reglamentas, kuris dabar „keliaus“ į organizacijų tarybas susipažinimui ir kitame susitikime vėl bus aptartas bei patvirtintas.

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė Gražina Kačergytė pasakojo, kad šiame susitikime jau buvo pradėta kalbėti, kaip bus organizuojama Jubiliejinė 2013 m. stovykla. Trumpai pasidalinta idėjomis, kaip šią stovyklą įsivaizduoja organizacijos; susipažinta su 2 pasiūlytais būdais, kaip ji galėtų būti organizuojama.

Susitikime taip pat priimtas sprendimas, kad būtų pasirašyta tiek Deklaracijų „Dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir Lietuvos skautų ir skaučių bendros Jubiliejinės stovyklos 2013 m.”, kiek yra pasirašiusių organizacijų.

Taip pat aptartas ir skautiškų organizacijų bendradarbiavimas su skautišku žurnalu „Mūsų Vytis“.

Susitikimas praėjo sklandžiai bendradarbiaujant. Kitą susitikimą, kuris vyks gegužės 16 d., organizuos Lietuvos skautų sąjunga.