Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-03-17

Reikėjo berniukams...

Kaunas. Puikus ketvirtadienio rytas. Nuostabus, vėsus oras. Kur pažiūrėsi, vien tik mėlynos uniformos. Kas gi tai? Nežinantiems – karo aviacijai Lietuvoje kovo 12 dieną suėjo 90 metų. Šia gražia proga Kaune buvo suorganizuota šventė.

Viskas prasidėjo Mišiomis Kauno Sobore, kurias aukojo karo kapelionai. Po maldų už aviaciją ir jos žmones, minėjimas persikėlė į Dariaus ir Girėno aerodromą, kur garbūs svečiai susirinko pagerbti žuvusių lakūnų prie aerodrome esančio memorialo. Garbės sargyboje stovėjo jauniausi – leitenantai. Dauguma iš jų tik prieš keletą metų baigę Lietuvos karo akademiją. Padėję prie paminklo gėlių, buvome pakviesti į šalia įsikūrusį aviacijos muziejų, kur buvo galima apžiūrėti puikią skraidančių aparatų kolekciją, taip pat įvertinti vaikų piešinius, kurių paroda buvo eksponuojama muziejaus salėje. Po eksponatų apžiūros, susirinkę vienoje iš mažesnių salių, klausėme karo aviacijai skirtos parodos pristatymo. Parodoje atsispindėjo aviacija: nuo pirmų jos žingsnių Lietuvoje iki Sovietų okupacijos.

Šventės „vinis“ - koncertas. Vyko jis Kauno karininkų ramovėje. Koncertą sveikinimo žodžiais pradėjo garbūs svečiai: Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus, karo akademijos viršininkas brig. gen. Edvardas Mažeikis, karinių oro pajėgų vadas brig. gen. Artūras Leita, miesto meras Andrius Kupčinskas, pirmieji karo lakūnai. Renginyje grojo karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio kapitono Ričardo Kulskio, kuris vėliau visus nustebino atlikęs solo pasirodymą. Buvo skaitomos karių parašytos eilės, o viso koncerto kulminacija tapo legendinė ir nemirtinga daina žmonėms, kurių gyslomis teka bent šiek tiek „aviacinio“ kraujo. Skambėjo Ovidijaus Vyšniausko atliekama daina „Berniukams“. Abejingų salėje nebeliko, ši daina pavergė visų širdis, žiūrovai dainavo ir plojo atsistoję.

Renginys puikus, tinkamai suorganizuotas prikaustantis dėmesį, o svarbiausia brig.gen. Artūro Leitos žodžiais tariant, jam nebuvo išleista nė lito. Viskas buvo sugalvota ir padaryta pačių karinių oro pajėgų pajėgomis su žmonių, neabejingų aviacijai, pagalba.

Su gimtadieniu Jus, puikių skrydžių ir saugių tūpimų!

Oro skautai nuoširdžiai dėkoja oro pajėgų kapelionui mjr. Virginijui Veilentui už pakvietimą į šį renginį, už puikiai praleistą dieną ir pasibuvimą tarp bendraminčių - žmonių, mylinčių dangų.