Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-02-28

Lietuvos skautijos suvažiavime vyr. skautininke išrinkta sesė Rasa Dumčiūtė

Vasario 28 - kovo 1 dienomis Kaune vyko eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas. Be kitų įstatuose numatytų darbų, buvo renkamas naujas organizacijos Vyriausiasis skautininkas, pristatytas naujasis skautijos įvaizdis ir pradėti 2005 - 2010 metų strategijos vertinimo darbai.

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė atidarė suvažiavimą primindama skautininko įžodį, jo prasmę ir svarbą kiekvienam vadovui. Renginio dalyvius sveikino Jaunimo reikalų departamento atstovas Giedrius Vaidelis ir Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos prezidentas Šarūnas Frolenko. Abu svečiai akcentavo Lietuvos skautijos reikšmę šalies jaunimo politikos formavime ir jaunų žmonių ugdyme. Kauno krašto dvasios vadovo atstovas kunigas Kastytis Šulcus pasidžiaugė organizacijos veikla ir palaimino savivaldybėje susirinkusius vadovus.

"Neaiškiajame pasaulyje tik idealai gali padėti nepasiklysti",- šiais žodžiais savo pranešimą tema „Konfliktas tarp asmens saviaktualizacijos ir bendruomenės (kaimynystės, visuomenės, tautos) poreikių. Ar išlikę mumyse idealai?“ baigė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius.Susirinkusiuosius taip pat pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, kalboje pasidalinęs savo įžvalgomis apie šiandienios jaunų žmonių visuomeniškumą ir sakęs, kad "tokios atsakomybės, kokią turi skautai, reikėtų linkėti visiems jaunuoliams".

Išklausius sveikinimo kalbų pereita prie rimtosios dalies - Vyr. skautininkė Živilė Kubilienė pristatė 2008 metų veiklos ataskaitą, kuri buvo patvirtinta Tarybos ir suvažiavimo dalyvių. Taip pat buvo pateikta ir patvirtinta Kontrolės komisijos veiklos ataskaita.

Į suvažiavimo dienotvarkę buvo įtrauktas papildomas nario mokesčio didinimo klausimas. Tarybos pirmininkė Gražina Kačergytė šį klausimą pristatė naudodama organizacijos biudžeto ir surenkamo nario mokesčio statistinių duomenų palyginamąją analizę. Siūloma organizacijos nario mokestį didinti iki 30 Lt (šiuo metu jis 20 Lt). Suvažiavimo dalyviai pateikė įvairių pasiūlymų narystės mokesčio kainos koregavimui, tad klausimo svarstymas nukeltas į sekmadienio rytą.

Pirmoji suvažiavimo dalis baigta kandidatų į Tarybą ir Vyr. skautininkus prisistatymais.Po pietų pertraukos vadovai pasiskirstė į tris dalis bei dalyvavo darbo grupėse:

Suaugę žmonės organizacijoje Ši darbo grupė domėjosi suaugusių organizacijos narių poreikiais ir lūkesčiais, tačiau nepamiršo akcentuoti, jog kuo daugiau vadovas įdeda savęs į skautišką veiklą, tuo daugiau gauna jis pats.

Etikos elgesio normos LS renginių metu Lietuvos skautijai augant tarp jos narių daugėja skirtingų nuomonių ir požiūrių, o kartu - ir nesutarimų. Darbo grupėje buvo aptarinėjamos problemos, iškylančios dėl skautiškos etikos nesilaikymo bei bandyta apibrėžti pačias etikos gaires ir jų įgyvendinimą kasdieniniame organizacijos gyvenime.

LS strategijos vertinimas Šiuo metu Lietuvos skautija veikia pagal 2004 metais suvažiavime priimtą strategiją 2005 - 2010 m. Darbo grupės tikslas buvo įvertinti strategijos įgyvendinimą kraštuose bei nacionaliniame lygmenyje, išskirti jos įgyvendinimo silpnąsias bei stipriąsias puses.

Vakare vyko skautininkų įžodis, o vadovai išsiskirstė pailsėti prieš sekmadienio darbus.

Sekmadienio plenarinė sesija pradėta kandidatų į kontrolės komisiją prisistatymu. Vėliau pristatyti "Skautiškų Jurginių Vilniaus miestui" ir Pavasario šventės renginiai, vyksiantys balandžio 23 - 26 dienomis. Suvažiavimo dalyviai taip pat supažindinti su organizacijos įvaizdžio kūrimo darbais.

Prieš suvažiavimo pabaigą įvyko Vyr. skautininko, Tarybos ir Kontrolės komisijos rinkimai, pristatyti darbo grupių rezultatai ir balsuota dėl nario mokesčio didinimo.

Patvirtintas naujasis nario mokestis balsų dauguma:

30 Lt - vienas skautas šeimoje
25 Lt - du skautai šeimoje
15 Lt - 3 skautai šeimoje
10 Lt - 4 skautai šeimoje
50 Lt - skautams, vyresniems nei 25 m. ir pagal LS struktūrinius nuostatus neturintiems pareigų organizacijoje.
Naujoji nario mokesčio tvarka įsigalios nuo šių metų Liepos 1 dienos.

Naująja Lietuvos skautijos Vyr. skautininke tapo sesė Rasa Dumčiūtė !!!Pirmajame Tarybos posėdyje Tarybos pirmininke išrinkta Gražina Kačergytė


Tarybos nariai išrinkti 2 metų kadencijai:

Eglė Andrejevaitė - Kvedarienė
Tomas Broga
Kęstutis Kulikauskas
Saulius Jurevičius
Birutė Pauliukienė
Tomas Rakovas
Ugnius Meškas
Marius Alekna

1 metų kadencijai išrinkta:

Laura Liubinaitė

Į Kontrolės komisiją išrinkti:

Saulus Arlauskas
Asta Kederytė
Audronė Katilienė
Andrius Jesinskas
Arūnas Kazlauskas

Hip valio šiems broliams ir sesėms!

Informacija apie renginį žiniasklaidoje:

Zebra.lt

Interviu su vyr. skautininke Živile Kubiliene:

Lietuvos radijas Laida Ryto garsai, 27 ir 52 - 62 minutės

Pokalbis apie skautus Lietuvos dienoje:

Lietuvos radijas 27 minutė

Straipsniai pasirodę žiniasklaidoje po renginio:

Kauno diena

Delfi

Studentas.lt

Dėkojame renginio organizatoriams ir dalyviams už puikų skautišką savaitgalį

--
Lietuvos skautijos informacija