Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-02-05

Tave kviečia Lietuvos skautijos taryba!

[i]„Tobulėk, užuot manęs, kad viskas žinoma ir nebeliko, ko išmokti“[/i] (Sokratas) Broli, Sese, prisijunk prie Lietuvos skautijos tarybos, tapk jos nariu, atidžiai sek savo vadovų ir jaunesniųjų brolių bei sesių pažangą, visada siūlyk jiems daugiau ir daugiau geresnių idėjų, uždek juos savo energija.

Pagal Lietuvos skautijos įstatus Taryba tarp suvažiavimų rūpinasi organizacijos gerove ir augimu, formuoja organizacijos strategiją; rengia įstatų pakeitimų projektus, tvirtina nuostatus, kontroliuoja jų įgyvendinimą; tvirtina Pirmijos parengtą organizacijos metų veiklos planą bei biudžetą, suteikia aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius ir kt.

2007–2009 m. LS tarybos nariai jau pasirinko tokį kelią.Gražina Kačergytė (Taryboje – 1 metus, pareigos – Tarybos pirmininkė):
„Taryba yra vieta tiems žmonėms, kurie neturi daug laiko aktyviam skautavimui, tačiau savo žinias ir dalį laiko dar gali skirti skautybei: ir aš atėjau pasidalinti savo skautiškąja ir žmogiškąja patirtimi. Paprastais žodžiais tariant, Taryba – tai grupė žmonių, kurių skirtingos nuomonės ir patirtis leidžia diskutuoti ir rasti geriausius sprendimus skautukams ir organizacijai. Kita Tarybos kadencija ruoš naująją Lietuvos skautijos strategiją (2010–2015 m.) – argi tai ne pats geriausias laikas prisidėti prie skautiško judėjimo stiprinimo Lietuvoje?“Darius Budzinauskas (3 kadencija, atsakingas už Lietuvos skautijos įvaizdį):
„Darbai Taryboje yra išskirtiniai, nes niekur kitur tokių nesutiksite. Na, nebent vėliau, vadovaujant kokiai nors verslo įmonei ar būnant Seimo nariu. Taryba kartu su Pirmijai veda organizaciją į priekį. Reikia nepamiršti, kad į Tarybą ateinate pasitarnauti visiems broliams ir sesėms, o ne savo kraštui, vienetui ar sau asmeniškai. Jei nori kažką po savęs organizacijos nariams palikti – esi tinkamas žmogus!“Ugnius Meškas (Taryboje nuo 2006 m., organizacijos įvaizdžio ir organizacijos vystymo grupės):
„Yra žmonių, kurie matydami trūkumus ar negeroves – murma, kritikuoja ir skundžiasi, tačiau nė piršto nepajudina, kad problemos būtų išspręstos; Tarybai reikalingi pilni pozityvumo, geriausių idėjų ir pasiryžimo dirbti. Būsimiems tarybos nariams linkiu, kad skautiškieji idealai būtų svarbiau už viską – tad budėkite skautiškosios idėjos sargyboje ir veskite Skautiją į priekį!“Laura Liubinaitė (Taryboje – 1 metus; prisideda prie LS įvaizdžio projekto):
„Į Tarybą atvedė noras nuveikti ką nors naudinga LS labui, įgyti naujos patirties, sužinoti kaip veikia mūsų organizacija. Ir iš tiesų – kiekvienas posėdis atneša vis daugiau žinių ne tik apie LS veiklą, bet ir apie gyvenimą. Ne viena užduotis tampa iššūkiu.“Marija Butkevičiūtė (Taryboje – 1 metus; atsakinga už suaugusiųjų žmonių savanorystę):
„Labai norėjau prisidėti prie Lietuvos skautijos augimo, todėl prieš metus ir atėjau į Tarybą. Tai vienas geriausių mano sprendimų. Tarybai reikia iniciatyvių, veiklių, reiklių sau ir kitiems, novatoriškų žmonių. Kiekvienas didesnis Lietuvos skautijos žingsnis turi būti žinomas Tarybai ir jos patvirtintas. Ateikite – ir veikime, kad mūsų organizacijoje būtų gera kiekvienam.“Vainius Pilkauskas (Taryboje – 1 metus; atsakingas už oro skautų reikalus):
„Kadencija dar nesibaigia, tad, manau, visi neišsipildę norai ir lūkesčiai išsipildys! Skautų ateities kūrimas reikalauja kiekvieno organizacijos nario naujų minčių, originalių idėjų, konstruktyvaus darbo. Šiemet prisijungsiantiems į Tarybą linkiu entuziazmo, pasitikėjimo savimi, drąsos įgyvendinti naujas idėjas. Laukiame jūsų – blaiviai žvelgiančių į ateitį ir norinčių kurti skautišką organizaciją patrauklią šių laikų jaunimui.“