Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-02-04

Įvyko 12- asis Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo susitikimas

Praėjusį šeštadienį, sausio 31 d., įvyko 12- asis Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo (LSOAS) susitikimas. Į susitikimą, kurį šį kartą organizavo Lietuvos lenkų harcerų sąjungos vadovai, atvyko Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos jūrų skautijos ir Studentų skautų organizacijos atstovai.

Susitikime buvo įvertintas Lietuvos skautybės 90 - mečio minėjimas ir vykdyti bendri renginiai. Buvo pristatytas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginys „Skautiškos jurginės Vilniaus miestui“ ir pakviesti jame dalyvauti broliai ir sesės iš kitų skautiškų organizacijų. Kitam susitikimui nukeltas Betliejaus Taikos Ugnies akcijos įvertinimas. Taip pat susitikimo metu aptarti Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo principai, kuriais remiantis turėtų vykti Apskritojo stalo veikla bei pradėtas nagrinėti veiklos reglamentas.

Kitame susitikime, vyksiančiame kovo 28d. organizuojamą Lietuvos jūrų skautijos, toliau bus svarstomas LSOAS veiklos reglamentas, aptariami Apskritojo stalo organizacijų bendradarbiavimo klausimai, planuojama pradėti svarstyti bendros Jubiliejinės stovyklos, įvyksiančios 2013 m., veiksmų ir laiko grafiką.

---
Lietuvos skautijos informacija