Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-01-28

Eilinis LS vadovų suvažiavimas 2009 m. vasario 28–kovo 1 d. Kaune (Atnaujinta 02 19)

Broliai, sesės, Maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks 2009m. vasario mėn. 28 – kovo mėn. 1 dienomis Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje. (žr. žemėlapį žemiau)

Pagal asociacijų įstatymą ir organizacijos įstatus, Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas).

Šis Suvažiavimas yra svarbus tuo, kad vertinsime Lietuvos skautijos Strategiją (2005-2010 m.). Šių vertinimų pagrindu bus kuriama Lietuvos skautijos strategija 2010 – 2015 m. Per ateinančius metus darbinis Strategijos variantas bus nagrinėjamas ir svarstomas įvairiuose vadovų susitikimuose, Taryboje, Pirmijoje iki kito, 2010 m. vyksiančio Suvažiavimo, kur Strategija bus tvirtinama. Šiuo nelengvu laikmečiu yra ypač svarbu, kad visi kartu prisidėtume prie judėjimo gyvavimo ateityje, nubrėždami jam veiklos gaires, todėl kiekvieno iš mūsų dalyvavimas Suvažiavime yra reikalingas ir svarbus.

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Primename, kad vadovų sąrašai yra sudaromi pagal 2008 m. nario mokesčio žiniaraščius, todėl labai svarbu, kad ten būtų nurodytos jūsų pareigos. Jeigu pildydami žiniaraštį pareigų nenurodėte, bet esate vadovas, prašome informuoti mus atsiųsdami vardą, pavardę, pareigas ir vienetą el. paštu: info@skautai.lt iki vasario 20d.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai (ne jaunesni kaip 16 metų), kurie moka 30 Lt dalyvio mokestį.

Programa
• Suvažiavime dalyvaus istorikas prof.hab.dr. Egidijus Aleksandravičius, kuris skaitys pranešimą tema „Konfliktas tarp asmens saviaktualizacijos ir bendruomenės (kaimynystės, visuomenės, tautos) poreikių. Ar išlikę mumyse idealai?“
•Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2008 m.
• Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą
• Renkamas LS vyriausiasis skautininkas
• Renkami 8 nauji Tarybos nariai
• Kontrolės komisija
• Suvažiavimo metu vyks trys darbo grupės:
LS strategijos vertinimas
Suaugę skautybėje
Etikos elgesio normos LS renginių metu

Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2009 m. nacionaliniais renginiais. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Maitinimas
LS suvažiavimo dalyviai šeštadienio pietus ir vakarienę bei sekmadienio pusryčius ir pietus bus pakviesti valgyti Aušros gimnazijos valgykloje, kuri yra šalia Kauno miesto savivaldybės.

Apgyvendinimas
Broliai ir sesės neturintys kur pernakvoti Kaune, galės pasinaudoti nakvynės namais su visais būtiniausiai patogumais (www.hostel10.lt). Organizacija padengs dalį apgyvendinimo išlaidų, todėl nakvynės kaina vadovui - tik 20Lt. Ši kaina galioja tik sąrašuose esantiems ir balsavimo teisę Lietuvos skautijos suvažiavime turintiems vadovams, kitiems suvažiavimo dalyviams nakvynės kaina 35 Lt.
Norintys pasinaudoti nakvynės namų paslaugomis vadovai yra prašomi registruotis iš anksto info@skautai.lt nurodydami savo vardą, pavardę ir kraštą. Detalesnę informaciją kaip pasiekti nakvynės vietą gausite suvažiavimo registratūroje.

Klausimai suvažiavimui
Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2009 metų vasario 9 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkei Gražinai Kačergytei elektroniniu adresu taryba@skautai.lt.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Vyriausiojo skautininko pareigas
Kandidatuoti į Lietuvos skautijos Vyriausiojo skautininko pareigas gali organizacijos nariai, turintys paskautininko ar aukštesnį laipsnį. Vyriausiojo skautininko kadencija yra 2 metai. Su Vyriausiuoju skautininku sudaroma terminuota arba civilinė darbo sutartis. Norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pristatyti skautišką bei gyvenimo CV su nuotrauka, motyvaciją eiti šias pareigas, iki vasario 20d., el. paštu info@skautai.lt.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Tarybą
Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininko ar aukštesnį laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos Tarybą iki vasario 20d. turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka el. paštu info@skautai.lt, arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos. Kandidatais i tarybą suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 suvažiavimo delegatai.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją
Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją iki vasario 20 d. turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka el. paštu info@skautai.lt, arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Laukiame Jūsų atvykstant!

Organizatoriai

Kontaktinis asmuo

Vytautė Ramonaitė
Tel.: 8 620 33606
e-paštas: pavaduotoja@skautai.lt