Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-01-26

X skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau" laureatai (foto!!!)

Sausio 24 dieną Kauno technologijos universitete jau dešimtąjį kartą vyko vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui skirtas dainų konkursas. Sveikiname laimėtojus!Skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2009“ prizininkai:

DIDYSIS PRIZAS atiteko Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansambliui!JAUNESNIEJI SKAUTAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Kauno kr. Skirgailos dr. jaun. skaučių ansamblis;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis;

II vieta
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. jaun. skaučių ansamblis;

III vieta
Kauno kr. „Pilies“ t. Žemynos dr. jaun. skaučių ansamblis;

SOLISTAI:

I vieta
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. jaun. sk. Gabrielė Černiauskaitė;

DUETAI:

I vieta
Kauno kr. „Pavasario“ dr. jaun. skautų duetas: Matas ir Dominykas Bartaškos;SKAUTAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Klaipėdos kr. Pamario t. Jūratės ir Kastyčio dr. „Voveraičių ir ežiuko" skilties skautų ansamblis;
Marijampolės kr. Birutės ir Kęstučio dr. skautų ansamblis;

II vieta
Vilniaus kr. Pajautos dr. skaučių ansamblis;
Panevėžio kr. Salomėjos Nėries dr. pat. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Pamario t. Jūratės ir Kastyčio dr. „Lapių“ skilties skaučių ansamblis;

III vieta
Alytaus kr. Pilėnų t. Eičiūnų dr. skautų ansamblis;
Telšių kr. Telšių t. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansamblis;

SOLISTAI

I vieta
Klaipėdos kr. Salanto dr. solistė Diana Donauskaitė;
Kauno kr. Skirgailos dr. solistas sk. Irmantas Ramanauskas;
Utenos kr. Svėdasų dr. solistas sk. Martynas Lenčiauskas;
Marijampolės kr. Gražinos dr. solistė pat. sk. Justė Kazakevičiūtė;

II vieta
Utenos kr. „Saulės“ dr. solistė pat. sk. Monika Rapečkaitė;
Alytaus kr. Pilėnų t. solistė pat. sk. Gabrielė Kiršaitė;
Kauno kr. „Ąžuolų“ t. solistas sk. Mantas Bartuševičius;

II vieta
Alytaus kr. Pilėnų t. solistė Justina Trukanavičiūtė;
Telšių kr. Telšių t. solistas pat. sk. Titas Motuzas;

DUETAI IR TERCETAI

I vieta
Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetas: Justė ir Simona Kazakevičiūtės;

II vieta
Klaipėdos kr. Salanto dr. sk. duetas: Diana Donauskaitė ir Rasa Gliožerytė;
Šiaulių kr. Šiaulių t. Perkūno dr. „Žibučių“ skilties skaučių duetas: Monika Kiuraitė ir Vykintė Šimkutė;

III vieta
Kauno kr. Skirgailos dr. skaučių duetas: Goda ir Milda Girsaitės;VADOVAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Alytaus kr. skautų vadovų ansamblis;
Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių ansamblis;

II vieta
Kauno kr. Raganos būrelio vyr. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Pamario t. vadovų ansamblis;

SOLISTAI

I vieta
Alytaus kr. solistė gilv. Rita Baranauskienė;

II vieta
Telšių kr. Telšių t. solistė sktn. Edita Barsienė;

DUETAI IR TERCETAI

I vieta
Marijampolės kr. Kybartų sk. vadovų tercetas;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. pat. skaučių tercetas;

II vieta
Šiaulių kr. sk. vadovų duetas: gilv. Antanas Jogminas ir pat. sk. Marija Smailytė;Vyr. skautininkės prizas
Utenos kr. Svėdasų dr. solistas sk. Martynas Lenčiauskas;

Prizas už lietuvių liaudies dainą
Alytaus kr. Pilėnų t. Eičiūnų dr. sk. ansamblis;

Žiūrovų prizas
Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansamblis;

Skautiškiausias prisistatymas
Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansamblis;

ASMENINIAI IR SKAUTŲ VIENETŲ PRIZAI:

Sktn. vyr. sk. Erikos ir Giedriaus Vaidelių prizas – Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetui: Justei ir Simonai Kazakevičiūtėms;

Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių būrelio prizas – Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansambliui;

Kauno kr. Raganos vyr. skaučių būrelio prizai:
Kauno kr. Skirgailos dr. skaučių duetui: Godai ir Mildai Girsaitėms;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. pat. skaučių trio;

Vilniaus Jorės vyr. skaučių būrelio prizas – Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansambliui;

Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių būrelio prizai:
Kauno kr. Skirgailos dr. solistas sk. Irmantui Ramanauskui;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. vadovei Almai Liutkienei (daugiausia kolektyvų per 10 metų paruošusiai vadovei);
Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. jaun. skaučių ansambliui;

Šiaulių kr. Kupolės vyr. skaučių būrelio prizas – Kauno „Pavasario“ dr. jaun. skautų duetui: Matui ir Dominykui Bartaškoms;

Vilniaus kr. Kerniaus sk. vyčių būrelio prizas – Panevėžio kr. Žemynos dr. jaun. sk. ansambliui;

Jūrų skautų prizas – Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetui: Justei ir Simonai Kazakevičiūtėms;

Gilvelininkų prizas – Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansambliui;

Akademikų prizas – Panevėžio kr. Salomėjos Nėries dr. pat. skaučių ansambliui.SKAUTIŠKAI DĖKUI renginio dalyviams, organizatoriams, jų pagalbininkams, rėmėjams ir prizų steigėjams!------------
Lietuvos skautijos informacija