Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-12-25

Su Šv. Kalėdom!

Išgyvenamas užgimimo džiaugsmas, palaima ir ramybė tepripildo mūsų širdis vilties ir tikėjimo! Būkime verti vadintis žmonėmis, kurie kuria ir neša gerumą artimui!

Susiklausymo ir darnos Jums ir Jūsų artimiesiems!

Juk Kalėdos!

Pagarbiai
Lietuvos skautija