Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-12-23

Kalėdų šventė prezidentūroje

Šiais metais jau antrą kartą ponios Almos Adamkienes fondas pasikvietė Jorės vyr. skaučių būrelį padėti suorganizuoti šventę vaikams.Šeštadienį į prezidentūrą sugūžėjo daugiau nei du su puse šimto vaikų iš 18 Lietuvos kaimo mokyklų, globojamų ponios Almos Adamkienės fondo. Šiai šventei kiekvienos mokyklos mokiniai turėjo parengti po pasirodymą. Turbūt būtų be galo sunku iš tokio gausaus skaičiaus pasirodymų išrinkti geriausią! Vaikai šoko, dainavo, vaidino, atvažiavo persirengę pačių pagamintais kostiumais. O kokia buvo jų įvairovė! Daugiau nei porą valandų pilna Rūmų Baltoji salė vaikų, jų mokytojų, prezidentūros darbuotojų ir svečių lingavo į ritmą, plačiai šypsojosi ir plojo. Ore tvyrojo šilumos, nuoširdumo ir gerumo jausmas.

Gera matyti spindinčias iš laimės vaikų akis, matyti juos besišypsančius, drąsiai deklamuojančius eilėračius, dovanojačius dovanas pirmajai šalies porai. Nuostabi šventė, nuostabūs vaikai ir nepakartojamas jausmas širdyje, prisidėjus prie šio gražaus įvykio!

Jorės vyr. sk. būrelis