Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-12-10

Pasirašyta bendra Lietuvos skautiškų organizacijų Deklaracija

„Kur yra noras – ten yra ir kelias“, – sakė skautiško judėjimo įkūrėjas seras Robertas Baden-Powell‘is. Su džiaugsmu pranešame, kad šių metų lapkričio 30 d. aštuonios Lietuvos skautiškos organizacijos, veikiančios Apskritajame stale, pasirašė vieningą Deklaraciją „Dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir Lietuvos skautų ir skaučių bendros Jubiliejinės stovyklos 2013 m.”. Ši Deklaracija – tai ilgai lauktas geros valios dokumentas, kuriuo organizacijos pripažįsta, jog nepaisant skirtumų, visos jos yra vienijamos šūkio „Dievui, Tėvynei ir Artimui“ ir įžodžio davimo. Pasirašiusieji pasižada siekti glaudesnio bendradarbiavimo puoselėjant skautišką veiklą Lietuvoje bei organizuojant bendrą Lietuvos skautų ir skaučių Jubiliejinę stovyklą 2013-aisiais metais.