Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-12-04

Praėjusį savaitgalį įvyko išplėstinis Tarybos, Pirmijos ir Kontrolės komisijos posėdis

Praėjusį savaitgalį, lapkričio 28 – 30 d. Aukštadvaryje į išplėstinį posėdį rinkosi Lietuvos skautijos Tarybos, Pirmijos bei Kontrolės komisijos nariai.

Savaitgalio susitikimas ir darbas buvo pradėtas Adventiniu susikaupimu penktadienį. Šeštadienį dalyviai iki pietų nagrinėjo Lietuvos skautijos narystės, suaugusių žmonių ir finansinio stabilumo klausimus, o po pietų dirbo mišriose darbo grupėse, kur analizavo praėjusių metu organizacijos veiklos planą bei pasiektus rezultatus, kartu siūlė idėjas ateinančių metų veiklos planui. Šeštadienio pavakare Tarybos nariai rinkosi į posėdį, kuris tęsėsi ir sekmadienį, o Pirmijos nariai ruošė Lietuvos skautijos 2009 metų veiklos planą.
Šauniai padirbėję, pasidalinę mintimis ir idėjomis, skautiškai pabendravę, išplėstinio posėdžio dalyviai išsiskirstė tik sekmadienį po pietų. Nuoširdus ir skautiškas visiems Ačiū!

Svarbiausi šiame posėdyje priimti Lietuvos skautijos Tarybos nutarimai:

1. Patvirtinta nauja Lietuvos skautijos įvaizdžio koncepcija: naujas logotipas, atnaujinti nario pažymėjimai, organizacijos pristatymas. Daugiau informacijos netrukus bus paskelbta www.skautai.lt

2. Patvirtinti atnaujinti Lietuvos skautijos nario mokesčio nuostatai. (Prisegta straipsnio apačioje)

3. Patvirtinti atnaujinti Vyresniškumo laipsnių nuostatai. (Prisegta straipsnio apačioje)

4. Nutarta siūlyti Lietuvos skautijos suvažiavimui nuo 2010 m. didinti LS nario mokestį.

5. Svarstyti Lietuvos skautijos rikiuotės nuostatai.

6. Nutarta iki 2008-12-31 likviduoti VšĮ “Skautijos leidybos centras”.

7. Nutarta Lietuvos skautijos Suvažiavimą rengti 2009 vasario 27 – kovo 1 dienomis (datą ir trukmę tikslins Suvažiavimo rengimo komisija), Kaune. Į Suvažiavimo rengimo komisiją deleguota: Vyr. skautininkė Ž. Kubilienė, Tarybos pirmininkė G. Kačergytė, Kauno krašto atstovas, Vyr. skautininkės pavaduotoja V. Ramonaitė, Tarybos nariai – M. Butkevičiūtė, D. Kaminskas.
Nutarta paruošti Suvažiavimui diskusijų darbo grupes “Dėl Etikos normų Lietuvos skautijoje” (kartu su Etikos komisija), “Dėl suaugusių žmonių narystės Lietuvos skautijoje”.

8. Patvirtintas 2009 metų organizacijos veiklos planas. Greitu metu Lietuvos skautijos nacionalinių renginių tinklelį galima bus rasti www.scout.lt

9. Patvirtinti delegatai į tarptautinius mokymus “Management training for new national board members” – R. Dumčiūtė, K. Kulikauskas, D. Navickaitė.

10. Paskautininko laipsnis suteiktas Šiaulių krašto vadovui S. Staponkui.

Lietuvos skautijos informacija