Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-11-14

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje į Jaunimo reikalų tarybą išrinkta Lietuvos skautijos tarybos narė Laura Liubinaitė

Lapkričio 8–9 dienomis vyko Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) eilinė asamblėja. Jos metu išrinkta LiJOT valdyba bei Jaunimo reikalų taryba (JRT), veikianti prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

LiJOT deleguojamais JRT nariais buvo išrinkti Vaidas Augūnas, Šarūnas Frolenko, Laura Liubinaitė, Audrius Makauskas, Andrius Stasiukynas ir Vainius Šarmavičius.

Vyr. sk. psktn. Laura Liubinaitė jau metus yra Lietuvos skautijos tarybos narė. Sveikiname ją užėmus dar vienas atsakingas pareigas ir linkime visokeriopos sėkmes.

daugiau apie JRT---
Lietuvos skautijos ir LiJOT informacija