Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-11-11

Konkursas "Gražių dainelių daug girdėjau'2009" (Papildyta 12.16)

Ei, brolyčiai ir sesytės, skardžiabalsiai dainorėliai! Jau dešimtus metus iš eilės kviečiame atnaujinti savo repertuarus, pramankštinti balselius ir sugužėti į dainingiausią skautišką metų šventę – [b]X – ajį[/b] konkursą GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU‘2009, skirtą vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui. Tad skaitykim konkurso taisykles ir skubėkim ruošti savo skambančias dainas!

Konkurso atrankiniai turai vyks:
Gruodžio 5 dieną Marijampolėje
Gruodžio 7 dieną Šiauliuose
Gruodžio 12 dieną Klaipėdoje (bendras Klaipėdos ir Telšių kraštų)
Gruodžio 13 dieną Kaune ir Utenoje
Gruodžio 20 dieną Panevėžyje
Gruodžio 21 dieną Vilniuje
Sausio 9 dieną Alytuje


Į Nacionalinį skautiško dainų konkurso turą jau pateko:

Kauno krašto:
1. Kauno „Pilies“ tunto „Žemynos“ drg. jaun. skaučių ansamblis
2. Kauno „Pavasario“ drg. jaun. skautų duetas: Matas ir Dominykas Bartaškos
3. Kauno „Pilies“ tunto „Žemynos“ drg. pat. sk. ansamblis
4. Žiežmarių „Skirgailos“ drg. jaun. skaučių ansamblis
5. Žiežmarių „Skirgailos“ drg. skaučių duetas: Goda ir Milda
6. Žiežmarių „Skirgailos“ drg. solistas Irmantas Ramanauskas
7. „Raganų“ būrelio vyr. skaučių ansamblis
8. „S. Jameikio“ sk.vyčių ansamblis

Šiaulių krašto:
1. Vadovų duetas: Marija ir Dalius
2. Skautų ansamblis „Žebenkštys ir Drambliai“
3. „Liepų“ skilties duetas: Lina ir Aistė
4. „Perkūno“ drg. „Žibučių“ skilties skaučių duetas: Monika Kiuraitė ir Vykinta Šimkutė

Marijampolės krašto:
1. Vilkaviškio „Gražinos” drg.duetas: Justė ir Simona Kazakevičiūtės
2. Vilkaviškio „Gražinos” drg. solistė Justė Kazakevičiūtė
3. Prienų „Šilo“ drg. jaun. skaučių. ansamblis
4. Prienų „Šilo“ drg. skautų ansamblis
5. Prienų „Šilo“ drg. solistė Gabrielė
6. Kybartų „Birutės ir Kęstučio“ drg. skautų ansamblis

Klaipėdos krašto:
1. "Salanto" drg.skaučių ansamblis
2. Klaipėdos "Pamario" tunto vadovų ansamblis
3. Klaipėdos "Pamario" tunto „Jūratės ir Kastyčio“ drg. „Lapių“ skilties skaučių ansamblis
4. „Salanto“ drg. solistė Diana Donauskautė
5. „Šilutės“ tunto skaučių duetas: Rūta Paplauskaitė ir Gabrielė Letukaitė
6. „Salanto“ drg. duetas: Diana Donauskaitė ir Rasa Gliožerytė
7. Klaipėdos "Pamario" tunto „Jūratės ir Kastyčio“ drg. „Voveraitės ir ežiukas“ skilties skautų ansamblis

Telšių krašto:
1. „Telšių“ tunto solistė sktn. Edita Barsienė
2. „Telšių“ tunto skaučių ansamblis
3. „Telšių“ tunto solistas pat.sk. Titas Motuzas

Utenos krašto :
1. „Svėdasų“ drg. solistas sk. Martynas Lenčiauskas
2. Utenos „Saulės“ drg. solistė pat.sk. Monika

X –ojo konkurso
GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU’2009
,
skirto vyriausio skautininko Felikso Šakalio atminimui

N U O S T A T A I
Tikslas. Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas.
Dalyviai. Lietuvos Skautijos nariai. Amžius neribojamas.
Laikas. Konkursas vyks:
1. Atrankiniai konkursai Kraštuose iki 2008-12-31;
2. Baigiamasis konkursas Kaune 2009-01-24.

Dainavimas. A) Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:

1. Privalomą - Lietuvos Skautijos himnas. Žodžiai ir muz. F. Šakalio. (Tavo dainorelis [Kaunas, 2008], p.13);.
2. Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies arba savo krašto dainą, kurioje dainuojama apie SESĘ arba BROLĮ.
3. Laisvai pasirinktą dainą.

B) Baigiamajame konkurse reikės atlikti vieną dainą (2-ą arba 3-čią) komisijos siūlymu.

Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.
Skautiška apranga, atitinkanti uniformų nuostatus - privaloma. (Žr. http://www.scout.lt - Uniformos nuostatai)
Privalomas skautiškas prisistatymas. Atlikimo trukmė - 1 minutė.

Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.
Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyr. skautininkės prizas, specialūs prizai už privalomą, liaudies dainą apie sesę ar brolį, prisistatymą.

Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. spalio 15 d.
info@skautai.lt arba telefonu 8 614 79646.


Papildoma informacija: Dalia Navickaitėnavickaite.dalia@gmail.lt, 868935537; Rėda Šakalytė - reda.sakalyte@ktu.lt, 865219858.

Pastaba. Į baigiamąjį Konkursą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.
Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, taip pat ir atlikėjams vadovams. Jungtiniai kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje. Jei Krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, prašytume juos prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso. Finale gali dalyvauti tik kolektyvai, dalyvavę ir atrinkti kraštų konkursuose.

PAPILDYMAS

Skautų dainų konkurso “Gražių dainelių daug girdėjau” dešimtmečio proga rengiamas naujas papildytas knygos “Gerumas turi tapti įpročiu” leidimas apie šviesaus atminimo brolį vyr.skautininką Feliksą Šakalį.
Skautus ir ne tik skautus, pažinojusius brolį Feliksą Šakalį, labai prašome rašyti prisiminimus. Bičiulius, kurių prisiminimai jau yra atspausdinti knygoje, kviečiame juos papildyti ar pataisyti.

Naujame knygos leidime ruošiamės aprašyti Skautų dainų konkurso istoriją, geriausius, įdomiausius ir atkakliausius dainininkus, laureatus. Kviečiame brolius ir seses, visų iki šiol vykusių konkursų “Gražių dainelių daug girdėjau” dalyvius, pasidalinti savo prisiminimais bei nuotraukomis. Knygos sudarytojai pasilieka teisę atsiminimų tekstus redaguoti ir atrinkti.

Maloniai laukiame Jūsų atsiminimų ar vaizdinės medžiagos iki š.m. gruodžio 1 d.
info@skautai.lt arba reda.sakalyte@ktu.lt

Organizatoriai