Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-11-02

Lapkričio pirmoji – Lietuvos skautų gimtadienis

Šiandien sukanka lygiai 90 metų, kai pirmoji skautiška draugovė, vadovaujama Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus, susibūrė į pirmąją skautų sueigą. Pirmoji sueiga vyko Vilniuje – Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Joje dalyvavo 2 mergaitės ir 10 berniukų. Praėjus pusmečiui – 1919 pavasarį Vilniuje jau buvo 40 skaučių ir 80 skautų.

Vilniaus kraštą užpuolus Lenkijai, pagrindinė skautų veikla persikėlė į Kauną ir kitas Lietuvos vietas.

Broliai ir sesės! Šio mūsų visų gimtadienio proga kviečiame Jus pasidalinti įspūdžiais iš Jūsų pirmosios sueigos. Datas, nutikimus ir viską, ką tik sugebėsite atsiminti, rašykite į komentarus.

Kelios įdomesnės nuotraukos iš Lietuvos skautų istorijos:


---
Lietuvos skautijos informacija