Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-10-31

Šiauliuose paminėtas lietuviškos skautybės 90-metis

Rytojus išauš su žinia: lietuviškos skautybės jubiliejus! Nuo legendinės 1918 m. lapkričio 1-osios mus skiria lygiai 90 metų. Spalio 30 dieną Šiauliuose buvo paminėta ši graži sukaktis. Minėjimo ėmėsi dviejų skautiškų organizacijų vienetai: Lietuvos skautijos Šiaulių kraštas ir Žemaitijos skautų organizacijos šv. Jurgio draugovė.

Šventinis rytmetys pasitiktas šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje – šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių krašto skautų dvasios tėvas Algis Gudaitis.Vėliau persikelta į Šiaulių miesto savivaldybę. Skautas vytis Giedrius Globys perskaitė pranešimą apie lietuviškos skautybės pradžią, jos atsiradimo priežastis ir gyvavimą devynetą dešimtmečių. Prisiminta, jog prieškariu Šiaulių skautai buvę labai aktyvūs, o vienu metu Šiaulių tuntas buvo antras didžiausias šalyje. Brolio Giedriaus pagaulus ir vietomis šmaikštus kalbėjimas užkrėtė salę pukia nuotaika.Šilta atmosfera neapleido ir vėliau, tunto patyrusiems skautams Kotrynai ir Edvinui brazdinant gitarą, styguojant altą: „Aš ir tu – laimingi milžinai...“ Gražiai tai pakomentavo renginio vedėjai Lina ir Žilvinas: „Ir skautų judėjimas – savotiškas milžinas: ir savo amžiumi, ir milijonais narių. Tačiau svarbiausia, kad būtume milžinai savo dvasia, savo darbais.“ŽSO šv. Jurgio draugovė pasiūlė visiems drauge garsiai paskaitinėti „Skautų aidą“. Ir ne šiaip sau – juk „Skautų aidas“ pirmiausiai gimė Šiauliuose ir tik vėliau tapo visos Lietuvos, o išeivijoje – ir visų pasaulio lietuvių skautišku žurnalu. Smagu buvo išgirsti skaitomus straipsnelius: senoviškesne kalba aiškinamą šūkį „Budėk!”, anuometinį aprašymą, kodėl skautai sveikinasi kaire ranka. Net salė gavo užduočių! Kaip reikėtų išspręsti tokią? „Štai dvi skautiškos lazdos. Kaip iš jų dabar pat padaryti dešimt?”Gražia etnine dvasia renginyje suskambo folkloro ansamblis „Vaiguva” (pažinsite ir vieną kitą skautą, dainuojantį šiame kolektyve). Kartu su šiuo ansambliu rugsėjo pabaigoje minėta Baltų vienybės sąšauka ant Salduvės piliakalnio, tikimasi, jog bendravimo ir tiesiog draugavimo nepritruks ir ateityje.Nors į renginį buvo kviestos visos Šiaulių jaunimo organizacijos, teatvyko tik atstovų iš Šiaulių vyskupijos jaunimo centro. Jie pasakė gražių linkėjimų, kiekvienai draugovei padovanojo po nuostabią knygą „50 angelų metams“. Sveikinimo žodį tarė ir Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis. O štai atvykusi Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Živilė Kubilienė taip gražiai pakalbėjo vietinėms televizijoms, kad jos palinkėjimų klausėmės visą vakarą per kelių kanalų vakaro žinias.Džiugu, kad į jubiliejines iškilmes atėjo ir miesto garbės pilietė, kadaise buvusi Šiaulių tunto adjutantė Gražbylė Venclauskaitė. Jos gyvenimo istorija – nepakartojama! Ši sesė yra viešėjusi netgi R. Baden-Powell’io dvare Anglijoje.Skautiškos sukakties minėjimas buvo puiki proga padėkoti kai kurioms firmoms ir asmenims, remiantiems Šiaulių krašto skautų stovyklas, renginius; taip pat mūsų judėjimui palankiems savivaldybių valdininkams, mokyklų direktoriams.Koks gi jubiliejus be skanėstų? Be skautiškų skanėstų? Kiekviena draugovė sublizgėjo savo konditeriniais šedevrais: Medeinos draugovė – sausainiais su palinkėjimų laiškučiais, Perkūno draugovė – obuolių pyragu, kandidatės į vyr. skautes Vika ir Eva – mėlynu pyragu!Šiltai bendraujant buvo galima apžiūrėti ir Šiaulių krašto skautų 2008 metų veiklos fotoakimirkų parodėlę.ŠIAULIŲ SKAUTAI SVEIKINA VISUS SAVO BROLIUS IR SESES SU DEVYNIASDEŠIMTUOJU GIMADIENIU! BUDĖKIME!