Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-10-23

Skautiškas knygynėlis

[i]Kiek knygų turi savo asmeninėje skautiškoje bibliotekoje? Kokios jos? Senoji lietuviško skautavimo literatūra? Vadovėliai, brošiūros užsienio kalba? Internetu parsisiųstos ir savarankiškai įrištos? Skautiškos knygos padeda mums orientuotis skautybės kelyje, vesti juo jaunesnius mūsų broliukus ir sesytes. Tad skaitykime, tobulėkime, dar plačiau atverkime duris į skautų pasaulį! Pastaraisiais metais LS pirmija daug dėmesio skiria skautiškos literatūros leidimui. Kasmet pasirodo po 1–2 knygeles. Įsigykite patys, rekomenduokite pradedantiems vadovams.[/i]

„Skautiško pradžiamokslio knygelė“
Knyga skirta pradedantiems Lietuvos skautijos vadovams. Leidinyje glaustai pateikta pasaulio ir Lietuvos skautų istorija, nusakyti esminiai skautybės principai, pristatyta jaunimo programa; skirta dėmesio jūriniam skautavimui.
Kaina:12 Lt„Pagrindiniai skautybės bruožai“
Šioje knygelėje pateikiama glausta, tačiau išsami svarbiausių skautybės elementų, aiškinančių skautų judėjimo misiją, apžvalga. Ši medžiaga – tai atspirties taškas, kaip galima tęsti lordo Roberto Baden-Powell‘io pradėtą misiją; tai gairė, leidžianti pritaikyti skautiškąjį metodą šiuolaikiniame pasaulyje. Knygelė turėtų padėti suvokti, koks yra šiandieninės skautybės vaidmuo ir kas dar yra siektina.
Kaina:10 Lt„Jaunesniųjų skautų vadovo knyga“
Leidinys skirtas jaunesniųjų skautų vadovams ir visiems, kas domisi neformalaus vaikų ir jaunimo ugdymo galimybėmis. Knygoje pristatomos bendros skautų judėjimo idėjos, ilgamete patirtimi grįsta metodika, pateikiama praktinių patarimų, kaip pasiruošti skautų draugovės sueigai, sudaryti ilgalaikės veiklos planą. Jaunesniųjų skautų vadovo knyga parašyta vadovaujantis Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) rekomendacijomis.
Kaina: 10 Lt„Kelio ženklai“ (skautiškas maldynėlis)
Žygiai, iškylos, stovyklos yra kiekvieno skauto, kiekvienos skautės neatsiejama skautiško gyvenimo dalis. Tai galima paaiškinti ne tik tiesiogine, bet ir perkeltine prasmėmis. Keliauti – reiškia domėtis, ieškoti, būti atviram ir gyvybingam. Šią skautų maldaknygę sudaro trys dalys. Pirmoji dalis – tai bendrosios bažnytinės maldos. Vidurinėje pateikta įvairiausių skautiškų maldų. Pabaigoje rasite pamąstymų įvairiomis temomis rinkinį, savotiškus kelio ženklus.
Kaina: 7 Lt„Tavo dainorėlis“
Dainynėlyje rasite daugiau kaip 300 įvairiausių dainų. Išskirtos tokios jų grupės: himnai, skautų dainos, liaudies dainos, giesmės, įvairios dainos. Leidinyje lengva rasti norimą dainą – visos jos pateiktos abėcėlės pagal pavadinimą tvarka. Beveik prie visų kūrinių pateiktos partitūros arba gitaros akordai.
Kaina: 15 LtTautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ DVD
Čia rasite tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ filmą, patyrusių skautų pastovyklės mugės videosiužetą, stovyklos dainą „Mano namai” bei jos videoklipą, taip pat 50 geriausių stovyklos nuotraukų.
Kaina: 12 Lt„VADOVO KUPRINĖ“
Šią knygą dar tik ruošiamasi leisti. Joje bus gausiai pateikta aktyviųjų metodų, kaip įdomiai pravesti sueigas, kaip ruošti 10–14 m. skautus įsigyti patyrimo laipsnius. Nemažai tokių metodų yra sukaupęs LS Jaunimo programos skyrius. Vadove, kviečiame Tave pasidalinti savo gerąja patirtimi, adresu programa@skautai.lt atsiųsti savo taikomų aktyviųjų metodų aprašus.
Tapk bendraautoriumi!
Kaina: prisidėjusiems – nemokamai ;-)Knygas įsigyti galima nacionaliniame Lietuvos skautijos biure Trakų g. 18, Kaunas
( info@skautai.lt tel. 861479646)