Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-10-20

Lauželis lauželis

Kaip ir kasmet, įpusėjus rudeniui, Šiaulių krašto skautai rinkosi į sezono uždarymo renginį – „Paskutinį laužą“. Spalio 11–12 d. suvažiavo sugužėjo į Stačiūnų kaimą Pakruojo rajone. Šiame rajone tai vienintelė vietovė, kur skautai taip įsikeroję, kad neiškrapštysi ;) Smagu visiems Šiaulių krašto skautukams atvykti pas Medeinos draugovę į svečius!Ko tądien kaime buvo daugiau – pačių Stačiūnų gyventojų ar svečių skautų? Kas galėtų atsakyti? Skautai suprato, kad gali pasitarnauti šio kaimo bendruomenei – prie malūno pasodino medelių (pušaičių, liepų, ąžuolų), aptvarkė vietos kapinaites ir paminklinio akmens teritoriją. Tebūnie pasaulis gražesnis!Po pietų – metas susipažinti su kaimo apylinkėmis, vaizdingais Šiaurės Lietuvos peizažais. Puolė skiltys į žygelius, ėmėsi dorotis su įvairiausiomis užduotimis. Vakarop visi susirinko prie laužo. Laužo, menančio praėjusią nepakartojamą vasarą, žadančio dar daug jaukių akimirkų ateityje.Ir kas gi buvo tos nuostabiosios laužavedės?? Ogi sesytės – vilkės ir skautukės – vasarą Tautinėje stovykloje išsilaikę laužavedžių specialybę! Tai kad davė garo – prisišūkavom, prisišokom, prisižaidėm.Jau visai sutemus skubėjome į vietos mokyklėlę pavakarieniauti. Vakaro desertas – improvizuoti draugovių vaidinimai įvairių epochų temomis.

Viduramžių raganaitės (Medeinos dr.):Akmens amžiaus žmonių draugovė (Viestarto dr.):Šioje vietoje visi skaitantys turite uždainuoti: „Mes gyvenam geltonam povandeniniam laive/geltonam povandeniniam laive/geltonam povandeniniam laive!“ (Perkūno dr.):Pasaulinės parodos eksponatas – Eifelio bokštas (Salduvės dr.):Rudens vakarai ilgi. Ir skautukai neina miegoti su pirmomis vištomis. Metas romantikai! O kas gali būti romantiškiau ir nostalgiškiau nei tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ filmo peržiūra??? Turbūt nieko naujo nepasakysime ir turbūt tai bus visur ir visada, kur tik bus žiūrimas šis filmas – dainavome beveik visą filmą, kur tik pasigirsdavo stovyklos dainos „Čia mūsų namai“ akordai… Juoko ir šūksnių taip pat netrūko.

Sekmadienį pasitikome Stačiūnų bažnytėlėje, Šv. Mišiose. Vėliau iššniukštinėjome kaimo malūną, kurį atnaujino vietos bendruomenė ir netgi įrengė muziejų, kuriame pakankamai gausu senovinės buities eksponatų. Įspūdžių per savaitgalį prisirinkome daug ir šiltų, o laužas – tik simboliškai buvo Paskutinis ;)