Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-09-22

Apynys 2

Žygis skirtas Gruzijos laisvei (Elektrėnai 2008-09-05/07)

Prasidėjo viskas stoties “IKI” parduotuvėje, ten sprendėm, ką valgysim žygyje. Kaip visad skautiškame racione buvo makaronų, grikių, bulvių, duonos ir mėsos.
Išlipome Elektrėnuose. Neskubėdami patraukėme pas čia gyvenančias močiutes. Ten gerai užkirtome kas mėsos, kas bulvių, pailsėjome ir patraukėme prie ežero. Nusprendėme į salą plaukti iš tolimesnio kranto. Susipakavome daiktus kas į tentą, kas į maišus ir į kuprinę ir nusifotografavę šokome vandenin.
Vanduo nebuvo labai šaltas, bet nebuvo ir arbata. Vėjo nebuvo, todėl plaukėsi lengvai, bet vandenį drumstė kateriai ir vandens motociklai. Susidūrėm su nemaža mėšlungio problema, jis Vyteniui vis kišo koją ir trukdė plaukti. Bet mes stiprūs vyrai ir pajėgėme atplaukti iki salos. Džiaugsmo buvo pilnos kelnės, kai kojos pajuto dvirtą dugną. Vandenyje praleidome net 2 valandas.
Išlipom visi krantan, pasirengėm, pažiūrėjom, kas sušlapo ir nuėjome į žinomą stovyklavietę. Susikrovėm laužą, pavalgėm, padainavom ir gulėm po žvaigždėtu dangum...
Rytas buvo ramus, pakilom 8 valandą ir pavalgę nusprendėm apeiti salą. Ėjom paežere ir matėm daug baisaus vaizdo: kormoranų žala tai salai didžiulė, viskas balta ir dvokia, nudžiūvę medžiai ir nemaloni aplinka. Bet daugybė apynių auga ten ir labai didingi... Kita salos pusė nustebino. Geras priėjimas prie vandens, jaukūs gojeliai, tai pasirinkom gražią vietą ir ten persikėlėme. Išsikepėm mėsos, pradėjom žvejoti, bei gaminti klijus akstims įtverti. Grybavom, svaidėm į taikinį visokius aštrius daiktus, maudėmės ir gėrėjomės aplinka. Diena nuostabi, o saloje buvo jaučiamas lengvas brizelis. Vakarop susikrovėm ugningą laužą, šnekėjom ir padegėm fakelus. Graži buvo naktis bei nuostabiai švietė elektrinė.
Ryte kėlėmės anksti, susipakavom daiktus ir išplaukėm namolio, bet trumpesniu keliu. Plaukėm 50 min.
Grįždami radom uogų ir labai skanių obuolių. O pabaigėm žygį Vilniaus stotyje, čuburekinėje suvalgę sočius pusryčius.
Visų įspūdžių neįmanoma nupasakoti ir net nesinori, nes juos reikia patirti žygiuojant gerame brolių rate.
Ačiū Vyteniui, Algirdui ir Mikui už nuostabų laiką kartu.
Dėkui Dievams už nuostabų orą bei saugią kelionę

Išvados:
praleista vandenyje 3 valandos, nuplaukta 3,4 km (nuo kranti iki salos 2,3 km, nuo salos iki kito karanto 1,1 km), išmokta daryt klijus, patirtas neišdildomas nuotykis.

BUDĖK

Kaukiantys Vilkai