Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-07-21

Pasaulio Skautų Jaunimo Forumas

2008 m. liepos 7-10 dienomis Pietų Korėjoje, Iksan mieste susirinko Pasaulio Skautų Organizacijos (WOSM) nacionalinių skautų organizacijų jaunieji atstovai į kas tris metus vykstantį Pasaulio Skautų Jaunimo Forumą. Lietuvos skautiją atstovavo LS Užsienio Reikalų skyriaus vedėja pask. Loreta Senkutė. Delegatams keliamas reikalavimas - amžiaus limitas. Visi susirinkusieji turi būti jaunesni nei 26 metų amžiaus.

Forume dalyvavo apie 160 atstovų. Pagrindinis Forumo tikslas – aptarti atrėjančią Pasaulio Skautų Konferenciją.

Forumo dalyviai buvo apgyvendinti Wankwong universiteto bendrabučiuose, universiteto patalpose vyko plenarinės sesijos ir darbo grupės.

Forume svarstyti WOSM valdymo, jaunimo programos, pasaulinio judėjimo strategijos klausimai, parengta dvylika rekomendacijų, kurios vėliau svarstomos Pasaulio Skautų Konferencijoje. Lietuvos skautija prisidėjo ruošiant tris rekomendacijas.

Svarbiausias Forumo elementas – jaunimo patarėjų tarybos Pasaulio Skautų Komitetui rinkimai. Šiais metais buvo išrinkti šeši nauji nariai: Karin Ahlbäck (Suomija), Milena Pecarski (Serbija), Kevin Li (Kanada), Fernanda Cristina Santos Soares (Brazilija), Nadia Soledad Morrone (Argentina) ir Jaemin Choi (Korėja). Pirmininke tapo serbė Milena ir pakeitė buvusį Forumo pirmininką Johan Ekman (Suomija).

Jaunimo forumo metu dalyviai turėjo puikias galimybes ne tik dalyvauti diskusijose ir skirtingose darbo grupėse, bet ir stebėti Korėjos skautų paruoštas vakarines programas.

Po Pasaulio Skautų Jaunimo Forumo uždarymo daugelis delegatų dalyvavo veitinių skautų organizuotame tarpkonferenciniame renginyje, skirtame susipažinti su šalies kultūra, pabendrauti neformalioje aplinkoje, pasidalinti patirtimi ir pasidžiaugti Korėjos skautų svetingumu. Dalyviai keliavo Korėjos Pietų link į Suncheon vietovę, kur vietinė organizacija turi savo stovyklavietę su dviem arenom, rikiuočių aikšte, aikšte palapinėm, trimis bendrabučiais, valgykla, sporto sale ir daug kitų namukų ir patalpų, skirtų skautiškai veiklai vykstyti. Forumo dalyvius nustebino korėjiečiams įprastas miegojimas kambariuose, tačiau ant žemės, nes žmones lovų čia tiesiog nenaudoja. Tarpkonferencinis renginys buvo skirtas aptarti globalias gamtosaugos problemas. Gal todėl dalyviams teko miegoti ant šiaudeliais ir bambuko lazdelėm kimštų pagalvių  Daugelis skautų dar ilgai atsimins korėjietišką maistą ir ypatingą patiekalą kimchin bei varginantį karštį.