Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-07-07

„Legenda tęsiasi": karšti priminimai

• Į stovyklą atsivežkite [b]SKILTIES GAIRELES[/b]. Net ir tuo atveju, jei esi vienintelis savo skilties atstovas. Galbūt į stovyklinę skiltį susibursite keli nauji draugai – telydi jus skilties dvasia!

• Patyręs skaute, kada paskutinį sykį įrėžei žymą į savo SKAUTIŠKĄ LAZDĄ? Nepamirškite šio atributo!

KOMPASUS – skiltis bent po vieną – turėtų atsivežti patys stovyklautojai. Laikykitės teisingos krypties!

• „Dar mūsų dainos neišdainuotos...“ – kuo begrotum pritardamas, pasiimk tokį bičiulį – muzikos instrumentą – į stovyklą. Gitaros ir bandžos, armonikos ir armonikėlės, trimitai ir skudučiai – visa gražiai suaidės stovykliniuose laužuose, žygiuose. Ypatingai raginame pasiimti BŪGNUS BŪGNELIUS, būtent būgnytojai ves visą stovyklą į Atidarymo rikiuotę!

• Stovykloje geriamasis vanduo bus tiekiamos iš vietos rezervuaro. Stovyklautojai, kas dieną išeisiantys į žygius, išvyksiantys į ekskursijas, privalo turėti savo GERTUVES ar kitas talpas (pvz., plastikinius bent 2 litrų butelius ir pan.).

• Pirmąją stovyklos dieną (liepos 12 d.) MAISTAS bus pradėtas tiekti vakarienei. Paskutiniąją stovyklos dieną (liepos 20 d.) stovykloje bus tiekiamas tik pusryčių davinys.