Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-07-03

„Legenda tęsiasi": „Komanda Z“

Ar tikrai stovykla prasidės liepos 12 dieną? TIKRAI! Tačiau į stovyklavietę galima atvykti ir anksčiau – nuo liepos 5 dienos.

Turbūt kiekvienas stovyklavęs didesnėje stovykloje žinote, jog kai kurie darbai turi būti padaryti gerokai anksčiau. Pirmąją stovyklos dieną visi turime įžygiuoti pro Didžiuosius stovyklos vartus, jau turi būti sužymėtos pastovyklių ir kitų svarbių teritorijų ribos, įrengtas sporto aikštynas, scena, dušinės ir pan. Nepakanka mostelėti burtų lazdele ;)Tokiems darbams paprastai yra kviečiama vadinamoji „Komanda Z“. Nori tapti jos dalimi? Nori, kad tau stovykla tęstųsi ilgiau nei liepos 12–20 dienos?

KVIEČIAME! Kviečiame vadovus – ir brolius, ir seses, kurie neprisiėmę atsakomybės už vaikų kelionę į stovyklą ir gali savaitę ar kelias dienas skirti paruošiamiesiems stovyklos darbams. Kviečiame vyr. skautus bei pilnamečius kandidatus. Jei tokiai misijai ryžtųsi patyrę skautai (ne jaunesni kaip 16 m.) – jie turėtų atvykti su savo vadovu ar kitu, už juos atsakingu suaugusiu asmeniu, arba turėti tėvų sutikimą, kurį atvykus reikia pristatyti stovyklos viršininko pavaduotojui ūkio reikalams Mykolui Bialogloviui.

Registruotis iš anksto taip pat pas Mykolą (8 682 44919) – kad būtų aišku, kiek košės išvirti ;) Atsivežti pagaląstus kirvį, peilį, pjūklą, taip pat asmeninį stovyklinį inventorių, vaistinėlę!

Nuo Skautų namo Kaune liepos 5 d. 10 val. pajuda transportas i salą. Kviečiame komentaruose rašyti, kas ir kokią dieną galite paimti pakeleivių.

Susitiksime prie stovyklos išvakarių laužo?

Stovyklos štabas