Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-05-09

Aidai Bražuolės šlaituose

Gegužės 1 dienos rytą iš visų kampų Bražuolės bei Neries santakoje pradėjo rinktis skautai. Didelius ir mažus, naujokus ir patyrusius traukė viena mintis – „pagaliau vėl viskas prasideda...". Nors dalis skautų ir žiemą nebuvo nutraukę savo saitų su mylima gamta, kiekvienas džiaugėsi galimybe susitikti su senai matytais broliais ir sesėm, atrasti naujų pažinčių, pamatyti, kas per žiemą pasikeitė juose pačiuose.Tik spėję pasidėti daiktus skautai su dainom ir šūkiais įžygiavo į rikiuočių aikštę. O tada visi suprato kokie šio renginio mąstai – susirinko per 240 dalyvių. Įsikūrus ir papietavus miške pakvipo paraku, o tolumoje žvangantys kardai galėjo reikšti tik viena – karas! Lietuvių miškus vėl degino juodo kryžiaus velniai. Kas stos ginti tėvynės? Per sumaištį į skirtingas puses išsilakstė 4 būriai skautų. Kiekvienas iš jų pasidabino skirtingais apdarais ir iškėlė savo vėliavas. Kaip nepanaši buvo jų išorė, nesutapo ir nuomonės. Dėl to tik po didelių vaidų ir kruvinų mūšių gentys susivienijo į vieną nenugalimą jėgą, kuri ne tik pakišo koją piktiesiems kryžiuočiams, bet ir išvarė juos lauk iš protėvių žemės. Užsigydę žaizdas ir išsiskalbę rūbus tėvynės gynėjai susirinko aplink laužą, pasidalijo trofėjus, parodė, ką patys sugeba ir kaip varė priešą lauk iš gimtųjų miškų.Po pilnos įspūdžių dienos broliai ir sesės priglaudė pavargusias kojas ir rankas į šiltus miegmaišius, tamsa sulipdė visiems blakstienas, o nakties tyloje liko tik vos įžiūrimi mėlynų svajonių ir violetinių sapnų šešėliai, kurie šnarėjo tarp pradėjusių žaliuoti lapų ir žaidė nenutrūkstantį, paslaptingą ir seną kaip pati skautybė žaidimą...Kitas rytas buvo pilnas staigmenų – stovyklą aplankė tikri gyvi riteriai ir dar tikresnis policininkas.


Visi stengėsi kuo greičiau įveikti kliūčių ruožo rungtis, kad galėtų pasidžiaugti šiais iki šiol skautų stovykloje neregėtais žmonėmis. Riteriai parodė skautams, kaip kovojama tolimuose kraštuose, o policininkas papasakojo kaip kariaujama pas mus keliuose. Visi įdėmiai klausėsi policininko pasakojimo ir dėjosi sau į galvas. Juk mes, skautai, taip pat turime rūpintis, kad mūsų keliuose būtų saugu ir ramu. Surinkę savo (ir ne tik) paliktas šiukšles sesytės ir broliukai sugužėjo į paskutinę rikiuotė, kurioje liūdnomis akimis žemyn palydėjo trispalvę. Kai kas net ašarą išspaudė, kuri taip pat lėtai, kaip ir vėliava, riedėjo skruostu žemyn. Viskas, pabaiga – liko tik susirinkti daiktus ir keliauti namo... Iki kitų metų!!!
--
"Jorės" vyresniųjų skaučių ir "Kerniaus" skautų vyčių būreliai