Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-05-04

Lietuvos skautija sveikina visas mamas

Šį puikų gegužės mėnesio sekmadienį Lietuvos skautija nori pasveikinti visas mamas, kurios ne tik skautauja, bet ir tas, kurios kantriai laukia savo skautukų grįžtančių namo.

Ačiū Jums už jūsų kantrybę ir meilę.

Tegyvuoja MŪSŲ MAMOS!!!

---
Lietuvos skautija