Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-03-23

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj

Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui. Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.

Kristaus prisikėlimas paženklintas džiaugsmu ir saugumu. Jis sustiprina mus gyvenimo kelionėje, siekiant tobulumo ir einant šventumo keliu. Kaip sakė Šv. Paulius, Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.(Rom 6, 8–11).

Su Šv. Velykom, brangūs broliai ir seserys!