Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-03-11

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

1990-aisiais gimė Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktas, vainikavęs 50 metų trukusias mūsų tautos pastangas atkurti 1940 metais svetimos jėgos suvaržytas Lietuvos valstybės suverenias galias.

Penkiasdešimties metų kelias, aplaistytas krauju, skaudžiomis netektimis, neregėto masto tremtimis, baigėsi neįtikėtinai drąsiu ir taikiu nepriklausomybės atstatymu. „ Nepriklausomybę Lietuva pasirinko 1918-aisiais. 1990 m. kovo 11-ąja Lietuva dar kartą patvirtino savo pasirinkimą. “ Doc. Sigitas Jegelevičius.

Sveikiname Jus, brangūs broliai ir seserys, Kovo 11-osios proga! Tegu Jus aplanko pabundančio pavasario nuotaikos.

--
Lietuvos skautijos informacija