Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-03-02

Lietuvos skautijos dvasios vadovo Viliaus Viktoravičiaus vizitas Vokietijoje

Lietuvos Skautijos dvasios vadovas Vilius Viktoravičius 2008 sausio 21-25 dienomis dalyvavo Vokietijos Šv. Jurgio skautų (DPSG) dvasios vadovų metiniame susitikime Freising‘e „Atsakomybės ir patirtys“.

Susipažinta su Bavarijos (Miunchen‘o ir Freising‘o miestų) skautų veikla. Parodytas išskirtinis dėmesys svečiui iš Lietuvos, suplanuojant mokymus Lietuvoje, kuriuos rengs DPSG ir Lietuvos skautija.

Informuojame, kad LS dvasios vadovų ir dvasinių asistentų mokymai vyks rugsėjo 24- 28 dienomis Šiluvoje. Seminaro metu bus dalijamasi Vokietijos skautų patirtimis dvasinėje srityje, dvasios vadovai bus plačiau supažindinami su skautiška veikla ir vertybėmis, duodami metodiniai ir praktiniai patarimai dvasios vadovams ir asistentams darbui su įvairiomis amžiaus grupėmis ir kt. Detalesnė informacija apie mokymus bus paskelbta vėliau.

--
Lietuvos skautijos informacija