Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-24

Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas (papildyta 02.25)

Vasario 22-23 dienomis Panevėžyje įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas. Jo metu buvo renkami nauji Tarybos, Etikos ir Kontrolės komisijos nariai, pristatoma Tautinė stovykla, Pavasario šventė. Taip pat pristatyta Lietuvos skautijos 2007 metų veiklos bei finansinė ataskaitos. Ataskaitas pristatė organizacijos vadovė, vyriausioji skautininkė Živilė Kubilienė.

Vadovų suvažiavimas prasidėjo penktadienį vakare Panevėžio miesto savivaldybėje, kur skautų vadovai minėdami skautų judėjimo įkūrėjo gimtadienį, dalyvavo Panevėžio patyrusių skautų ruošiamoje kultūrinėje programoje. Vadovai ir svečiai liko sužavėti Panevėžio skautų originalumu.Suvažiavimas buvo oficialiai atidarytas šeštadienį ryte Tarybos pirmininkės Jolitos Buzaitytės - Kašalynienės įžanginiu žodžiu. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Šarūnas Florenko, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir oro pajėgų kapelionas, kapitonas Virginijus Veilentas. Vėliau Jaunimo reikalų departamento direktoriaus vardu kalbėjo brolis Giedrius Vaidelis.Lietuvos skautijos Tautinės stovyklos štabas suvažiavimo metu vadovams pristatė pagrindinius klausimus: maitinimo, apgyvendinimo, kainos, programos.Suvažiavimo metu taip pat vyko rinkimai į Lietuvos skautijos valdymo organus.

Naujai išrinkti Lietuvos skautijos Tarybos nariai:

1. Gražina Kačergytė
2. Arūnas Kemežys
3. Jolita Buzaitytė – Kašalynienė
4. Darius Budzinauskas
5. Donatas Kaminskas
6. Justinas Janulevičius
7. Vainius Pilkauskas
8. Marija Butkevičiūtė
9. Ugnius Meškas
10. Laura Liubinaitė

Per pirmąjį Tarybos posėdį naująja Lietuvos skautijos Tarybos pirmininke išrinkta sesė Gražina Kačergytė.

Naujai išrinkti Lietuvos skautijos Etikos komisijos nariai:

1. Mečislovas Raštikis
2. Giedrius Vaidelis
3. Benita Mincevičiutė
4. Gražina Judickienė
5. Jolita Kuzmienė

Naujai išrinkti Lietuvos skautijos Kontrolės komisijos nariai:

1. Saulius Arlauskas
2. Živilė Vaitkunienė
3. Edita Barsienė
4. Povilas Kasperūnas
5. Asta Kederytė

Sveikiname šias seses ir brolius prisiėmus didelę atsakomybę prieš mus visus bei linkime Jiems sėkmes darbuose.

Taip pat norime nuoširdžiai padėkoti savo kadenciją baigusiems broliams ir sesėms. Jų energija ir darbai buvo labai reikšmingi organizacijos vystyme ir plėtroje.

Buvusiems Lietuvos skautijos Tarybos nariams:

1. Laurai Jankauskaitei Jurevičienei.
2. Mindaugui Mincei.
3. Antanui Šaduikai.
4. Liudui Gikarui.
5. Astai Jogminienei.
6. Antanui Jogminui.

Buvusioms Lietuvos skautijos Etikos komisijos narėms:

1. Birutei Laurinaitytei.
2. Birutei Norkienei.

Buvusioms Lietuvos skautijos Kontrolės komisijos narėms:

1. Onutei Mincienei.
2. Irenai Valatkevičienei.
3. Vitalijai Vėlavičienei.Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas pagal asociacijų įstatymą rengiamas kiekvienais metais vasario mėnesio pabaigoje.

Apie Lietuvos skautijos suvažiavimą rašė:
Lrytas
Bernardinai
Panevėžio balsas
Kauno diena--
Lietuvos skautijos informacija