Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-22

Broli Robertai, su gimimo diena!

Jis gimė Londono priemiestyje, Oksfordo universiteto profesoriaus ir admirolo dukters šeimoje. Būdamas 19 metų tapo karininku. Aštuonerius metus tarnavo Indijoje, Afrikoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Afganistane...

Pasižymėjo anglų-būrų kare, kuriame, turėdamas labai mažas pajėgas, sugebėjo apginti strategiškai reikšmingą Mafekingo tvirtovę. Už tai 1900 m. karalienė Viktorija suteikė jam generolo majoro laipsnį. R. Baden-Powell'is buvo jauniausias generolas britų armijoje.




Taip, taip visų mūsų mylimas seras Robertas Baden-Powell'is.

Šiandien Jis švęstų ir, tikime, švenčia 151-ąjį gimtadienį.

Pagal seną tradiciją viso pasaulio skautai stengiasi šią dieną praleisti dar skautiškiau ir palikti pasaulį gražesnį negu rado...

„Atmink – pats tikriausias kelias į laimę yra nešti laimę kitiems"
R.Baden-Powell‘is

Daugiau apie BP :








--
Lietuvos skautijos informacija