Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-16

Sveikiname visus skautus su Lietuvos valstybingumo diena!

Vasario 16-oji ypatinga diena. Ji primena mums visiems apie stiprią, sąmoningą ir ryžtingą Lietuvą.

Prieš 90 metų, vasario 16-ąją dieną, pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas skelbia: „Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.“ Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signatarų drąsa ir sąmoningumas šiandieną leidžia mums jaustis laisva ir nepriklausoma tauta.
Dar ne vieną kartą Lietuvos žmonės turėjo apginti Tėvynę ir įrodyti nepalaužiamą norą būti laisviems. Vasario 16-osios aktas buvo stiprus pagrindas vėlesniems kovotojams už Lietuvos laisvę.
Brangūs skautai, prisiminkime savo pažadą tarnauti Tėvynei.

--
Lietuvos skautijos informacija