Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-06

Jau 7-ąjį kartą susitiko Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritasis stalas

Praėjusį savaitgalį jau 7-ąjį kartą rinkosi Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritasis stalas. Susitikimą organizavo skautų komitetas iš Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos, pakvietęs visus brolius ir seses į „Ateities“ mokykloje įsikūrusį skautų būklą.

Susitikime dalyvavo Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautai ir skautės, Žemaitijos skautų organizacijos, Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos ir Lietuvos lenkų harcerų sąjungos atstovai.

Apskritasis stalas, gyvuojantis nuo 2006 gegužės 2 d., šiame susitikime apsibrėžė tolimesnio bendradarbiavimo tikslus ir kryptis. Artimiausi ir labiausiai aiškūs yra tikslai, susiję su bendrų renginių organizavimu. 2008 metais visų organizacijų nariai raginami kartu švęsti Susimąstymo dieną. Taip pat planuojama kartu švęsti Lietuvos skautų 90-ąjį gimtadienį. Tolimųjų tikslų įgyvendinimas bus planuojamas atskirose – skautų įvaizdžio visuomenėje kūrimo ir neformalaus ugdymo pripažinimo – darbo grupėse. Apskritasis stalas taip pat sutarė laikytis skautų garbės kodekso taisyklių – būti tiesiais ir sąžiningais bei visus kylančius nesutarimus spręsti atvirai, Apskritojo stalo viduje.

8-ąjį susitikimą organizuos Žemaitijos skautų organizacijos skautai. Jis įvyks balandžio 12 d.

Lietuvos skautijos informacija