Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-01-28

IX-ojo Skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau – 2008” prizininkai

[b]Per 300 dalyvių, daugiau nei 40 prizinių vietų, nuostabiausios skautiškos dainos, gera nuotaika, džiaugsmo ašaros…[/b] Sausio 26 dieną baigėsi Skautiškos dainos konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau – 2008“, skirtas Vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui ir skautų Lietuvoje 90-mečiui. Hip valio prizininkams!!!


Jaunesniųjų skautų grupė

Duetai

II-a vieta – Kauno kr.Pilies t.Skirgailos dr.s.Milda ir Goda Giršaitės

Ansambliai

I-a vieta – Prienų “Šilo”dr. jaunesniųjų brolių ansamblis
II-a vieta-Klaipėdos kr.”Drąsiųjų vilkų”jaunesniųjų skautų ansamblis
II-a vieta-Prienų “Šilo”dr.jaunesniųjų skaučių ansamblis

Skautų ir patyrusių skautų grupė

Solistai

I-a vieta- Vilkaviškio “Gražinos”dr.- s. Justė Kazakevičiūtė
I-a vieta –Kauno kr.Ąžuolų t.- br. Mantas Bartuševičius
II-a vieta-Klaipėdos kr.Salanto dr.-s.Diana Donauskaitė
II-a vieta-Šiaulių kr.Perkūno dr.- s.Rūta Arlauskaitė
III-a vieta-Alytaus kr.Pilėnų t.Vydūno dr.- s.Gabrielė Kiršaitė
III-a vieta-Šiaulių kr.Mykolo Radvilos Juodojo dr.-s.Alina Dmitrijeva

Duetai ir trio

I-a vieta-Prienų “Šilo”dr.pat.skaučių tercetas s. Giedrė Smolskaitė,Martina Padvelskytė,Joana Gelbūdaitė
I-a vieta-Vilkaviškio “Gražinos”dr.duetas s.Justė ir Simona Kazakevičiūtės
II-a vieta-Alytaus kr.Gedimino dr.duetas-s.Jūratė ir Jurgita Kričenaitės
III-a vieta –Šiaulių kr.Perkūno dr. duetas-s.Monika Kiuraitė ir Vykintė Šimkutė
III-a vieta-Kauno kr.Santakos t.Urbšio dr.tercetas-s.Kamilė Venciūtė,Alvija Virbickaitė,Rasa Čirvinskaitė
III-a vieta-Klaipėdos kr.Salanto dr.duetas-s.Diana Donauskaitė,Rasa Gliožerytė

Ansambliai

Grand Prix-Telšių kr.”Šatrijos”dr.ansamblis
I-a vieta- Kybartų “BIRUTĖS”dr.ansamblis
II-a vieta-Alytaus kr.Pilėnų t.Eičiūnų dr.ansamblis
III-a vieta- Panevėžio kr.”Vaivorykštės”dr. ansamblis
III-a vieta-Klaipėdos kr.Salanto dr.Boružėlių ansamblis
III-a vieta-Kauno kr.Šventosios t.Medeinos dr.ansamblis

Vadovų grupė

Solistai

I-a vieta- Telšių t.tuntininkė s.Edita Barsienė
I-a vieta-Alytaus kr.vyr.sesė Rita Šatienė

Duetai

I-a vieta- vyr.sesių duetas Benita Mincevičiūtė ir Eglė Paulauskaitė

Ansambliai

I-a vieta – Kauno kr.St.Jameikio brolių vyčių ansamblis
I-a vieta- Vilniaus kr.”Jorės” vyresniųjų skaučių būrelio ansamblis
II-a vieta- Alytaus kr.vadovų ansamblis

Specialūs prizai

Žiūrovų prizas- Kauno kr.S.Jameikio vyčių ansamblis

Prizai už skautišką prisistatymą
-Prienų “Šilo”jaunesniųjų brolių amsamblis
-Telšių “Šatrijos”dr.ansamblis
-Prienų “Šilo”patyrusių skaučių tercetas

Už privalomą dainą “Laužai liepsnoja”- Klaipėdos kr.”Drąsiųjų vilkų”jaunesniųjų sk.ansambliui

Už lietuvių l.dainos atlikimą-Alytaus kr.Pilėnų t.Eičiūnų dr.ansambliui

Už skautiškumą-Kybartų Birutės dr. ansambliui

Jauniausia konkurso dalyvė
-Karolina Liepaitė-Prienų”Šilo”jaun.sesių ansamblis

URBANATION žurnalo prenumerata-Vilkaviškio “Gražinos”dr.s.Justei Kazakevičiūei

Kybartų vyr.sesių MEILĖS prizas
-Kauno kr.Ąžuolų t. br.Mantas Bartuševičiui

Vyr.skautininkės Živilės Kubilienės prizai
-Kauno kr.Pilies t.Skirgailos dr.s.Godai ir Mildai Giršaitėms bei Šiaulių Perkūno dr.s.Monikai Kiuraitei ir Vykintei Šimkutei
------------------------------------------------------------------
AČIŪ visiems

Dainavusiems
Dalyvavusiems
Prisidėjusiems
Organizavusiems

Renginio rėmėjai


---
Lietuvos skautijos informacija