Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-12-22

SKAUTAI: pėdsakas Šiaurės Lietuvoje

„Surišti viena virve“, – kažkada populiarios dainos žodžiai vieną gražią rudens popietę Šiaulių krašto skautams tapo realybe. Tikruoju mazgu užtvirtinta ir daugiau nei šimto rankų laikoma virvė, jaučiamas draugo petys, linkėjimai ir kitą šimtą metų išlikti vieningiems vainikavo ne tik šimtmečio Paskutinį laužą, bet ir Šiaulių krašto Viestarto draugovės vykdytą projektą „Skautai: pėdsakas Šiaurės Lietuvoje“. Lietuvos skautijos minigrantų programos bei Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės paremtas projektas, prasidėjęs kovą, truko 8 mėnesius, per kuriuos surengtos skautiškos parodos trijose Joniškio rajono vietovėse. Projektu buvo siekiama patiems pažvelgti ir kitiems parodyti, kaip atsirado ir vystėsi skautų judėjimas Šiaurės Lietuvoje, atskleisti šio regiono senąsias ir naująsias skautavimo tradicijas, pritraukti į organizaciją naujų narių. Vaizdinės informacijos parodoms suteikė vyriausias Joniškio skautas brolis Antanas Arlauskas, savo pirmąjį skautišką įžodį davęs dar 1933 metais bei atgaivinęs skautų judėjimą Joniškyje 1992 metais, taip pat keletas jo suburtos tuometinės skautų draugovės narių. Jų ir šiandieninių Joniškio skautų dėka Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Žagarės regioninio parko direkcijoje bei Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje vykusios parodos puikavosi ne tik spalvinga fotonuotraukų galerija, bet ir asmeniniais skautų daiktais, uniformomis, skautiška literatūra, informatyviais stendais. Kiekvienas parodų lankytojas galėjo pabandyti surišti jam labiausiai patikusį skautišką mazgą, pasimatuoti uniformą, sukrauti vienokį ar kitokį laužą, o skautiškų popiečių metu pasivaišinti Viestarto draugovės skautų verdama arbata, išsikepti skautiškos duonelės ar išmokti žaidimų, dainų. Susipažinę su vaizdingai pateikta skautų organizacijos istorija, atminimui visi gavo po specialų projekto lipduką ir buvo kviečiami įsijungti į skautų veiklą. Būtent dėl šio Joniškio skautų sujudimo Žagarėje ir Gataučiuose ėmė veikti naujos skautų skiltys, o Joniškio Viestarto draugovė pagausėjo keletu naujų narių. Į projektą aktyviai įsijungė ir Šiaulių tunto vadovai bei skautai, dalyvavę parodų atidarymuose, o rugsėjo pabaigoje padėję surengti finalinį projekto renginį – Paskutinį Šiaulių krašto skautų laužą su ypatingu patyriminiu žygiu, per vasarą išmoktais naujais ir pasiilgtais senais žaidimais, naktinėmis šv. Mišiomis Jakiškių kaimo (Joniškio r.) koplytėlėje... Projekto „Skautai: pėdsakas Šiaurės Lietuvoje“ vykdytojų vardu noriu padėkoti Lietuvos skautijai ir Joniškio rajono savivaldybei už parodytą pasitikėjimą ir suteiktą paramą, Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, Žagarės regioninio parko direkcijai, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinei mokyklai už geranoriškumą ir bendradarbiavimą, o visiems broliams ir sesėms už pagalbą ir buvimą kartu. Norisi tikėti, kad šis projektas buvo ne tik skambus pasaulinės skautybės šimtmečio paminėjimas, bet ir puiki proga patraukiu būdu supažindinti Šiaurės Lietuvos gyventojus su gausiausia pasaulyje jaunimo organizacija. projekto vykdytoja Emilija Karoblytė„Surišti viena virve“, – kažkada populiarios dainos žodžiai vieną gražią rudens popietę Šiaulių krašto skautams tapo realybe. Tikruoju mazgu užtvirtinta ir daugiau nei šimto rankų laikoma virvė, jaučiamas draugo petys, linkėjimai ir kitą šimtą metų išlikti vieningiems vainikavo ne tik šimtmečio Paskutinį laužą, bet ir Šiaulių krašto Viestarto draugovės vykdytą projektą „Skautai: pėdsakas Šiaurės Lietuvoje“.Lietuvos skautijos minigrantų programos bei Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės paremtas projektas, prasidėjęs kovą, truko 8 mėnesius, per kuriuos surengtos skautiškos parodos trijose Joniškio rajono vietovėse. Projektu buvo siekiama patiems pažvelgti ir kitiems parodyti, kaip atsirado ir vystėsi skautų judėjimas Šiaurės Lietuvoje, atskleisti šio regiono senąsias ir naująsias skautavimo tradicijas, pritraukti į organizaciją naujų narių.Vaizdinės informacijos parodoms suteikė vyriausias Joniškio skautas brolis Antanas Arlauskas, savo pirmąjį skautišką įžodį davęs dar 1933 metais bei atgaivinęs skautų judėjimą Joniškyje 1992 metais, taip pat keletas jo suburtos tuometinės skautų draugovės narių.Jų ir šiandieninių Joniškio skautų dėka Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, Žagarės regioninio parko direkcijoje bei Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje vykusios parodos puikavosi ne tik spalvinga fotonuotraukų galerija, bet ir asmeniniais skautų daiktais, uniformomis, skautiška literatūra, informatyviais stendais.

Kiekvienas parodų lankytojas galėjo pabandyti surišti jam labiausiai patikusį skautišką mazgą,pasimatuoti uniformą, sukrauti vienokį ar kitokį laužą, o skautiškų popiečių metu pasivaišinti Viestarto draugovės skautų verdama arbata, išsikepti skautiškos duonelės ar išmokti žaidimų, dainų.
Susipažinę su vaizdingai pateikta skautų organizacijos istorija, atminimui visi gavo po specialų projekto lipduką ir buvo kviečiami įsijungti į skautų veiklą.

Būtent dėl šio Joniškio skautų sujudimo Žagarėje ir Gataučiuose ėmė veikti naujos skautų skiltys, o Joniškio Viestarto draugovė pagausėjo keletu naujų narių.Į projektą aktyviai įsijungė ir Šiaulių tunto vadovai bei skautai, dalyvavę parodų atidarymuose, o rugsėjo pabaigoje padėję surengti finalinį projekto renginį – Paskutinį Šiaulių krašto skautų laužą su ypatingu patyriminiu žygiu, per vasarą išmoktais naujais ir pasiilgtais senais žaidimais, naktinėmis šv. Mišiomis Jakiškių kaimo (Joniškio r.) koplytėlėje...Projekto „Skautai: pėdsakas Šiaurės Lietuvoje“ vykdytojų vardu noriu padėkoti Lietuvos skautijai ir Joniškio rajono savivaldybei už parodytą pasitikėjimą ir suteiktą paramą, Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, Žagarės regioninio parko direkcijai, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinei mokyklai už geranoriškumą ir bendradarbiavimą, o visiems broliams ir sesėms už pagalbą ir buvimą kartu. Norisi tikėti, kad šis projektas buvo ne tik skambus pasaulinės skautybės šimtmečio paminėjimas, bet ir puiki proga patraukiu būdu supažindinti Šiaurės Lietuvos gyventojus su gausiausia pasaulyje jaunimo organizacija.projekto vykdytoja Emilija Karoblytė