Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-12-13

Lietuvos Skautijos dvasios vadovų Tarybos posėdis

Lapkričio 16 d. Kauno Jėzuitų gimnazijoje vyko Lietuvos Skautijos dvasios vadovų Tarybos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo antrai kadencijai paskirtas LS dvasios vadas Vilius Viktoravičius, dalyvavo 8 kunigai iš 7 LS kraštų.

Svarstyta apie tarptautinius mokymus dvasios vadovams ir dvasiniams asistentams, apžvelgtas 2005- 2007 m. LS dvasios vadovų Tarybos veiklos planas, pristatyta ataskaita, sudarytas 2008- 2010 m. strateginis planas ir 2008 m. dvasinės programos gairės, kurias galite rasti www.skautai.lt naudinga žinoti skyrelyje „Dvasinė programa“.

Nutarta iki LS Tautinės stovyklos išleisti skautišką maldaknygę, remiantis Vokietijos skautų maldaknygės pavyzdžiu. Iki gruodžio pabaigos el. paštu viktoravicius@yahoo.it arba benitele@gmail.com prašome siųsti pasiūlymus ar pageidavimus lietuviškai skautų maldaknygei.

Taip pat gruodžio 19 d. į Lietuvą atkeliauja Betliejaus Taikos Ugnis. Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišios prasideda 18 val.
Lietuvos Skautijos dvasios vadovai prisideda prie šios akcijos ir kviečia kiekvieną skautą aktyviai dalyvauti jos renginiuose.

---
Lietuvos skautijos informacija