Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-11-29

Perrinktas Lietuvos skautijos dvasios vadovas!

Pranešame, kad Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio, vykusio 2007 m. Lapkričio 7–9 dienomis, metu buvo pratęstas trijų metų laikotarpiui paskyrimas kun. Viliui Viktoravičiui eiti Lietuvos skautijos dvasios vadovo pareigas.

Linkime sėkmės ir ryžto toliau rūpinantis Lietuvos skautijos brolių ir sesių sielomis.
---
Lietuvos skautijos informacija