Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-11-15

Įvyko šeštasis Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo susitikimas

Sekmadienį Kaune jau šeštąjį kartą prie Apskritojo stalo susitiko Lietuvos skautiškos organizacijos – Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos jūrų skautijos, Suaugusių skautų bendrijos, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos ir Žemaitijos skautų organizacijos sesės ir broliai. Susitikime taip pat dalyvavo M. K. Čiurlionio muziejaus atstovai.

Šeštąjį susitikimą organizavo Lietuvos jūrų skautija šią pareigą perimusi iš Lietuvos skaučių seserijos.

Šis susitikimas buvo ypatingas tuo, kad organizacijos ne tik įvertino 2007 m. bendradarbiavimą kartu švenčiant skautybės Šimtmetį, bet ir dalinosi ateities planais ir lūkesčiais.

Visų organizacijų atstovai į susitikimą atsivežė argumentuotas organizacijų Tarybų/Valdybų (ar kitų valdymo struktūrų) nuomones dėl tolimesnio skautiško „Apskritojo stalo“ veiklos ir likimo. Džiugu pažymėti, kad visos organizacijos nori, jog „Apskritasis stalas“ ir toliau veiktų – kad vyktų reguliarūs susitikimai, būtų kalbamasi apie koordinuotą skautišką veiklą bei būtų incijuojami bendri skautiški renginiai. Nuskambėjo ir drąsių lūkesčių – kad kažkada skautų veikla Lietuvoje taptų vieninga.

Susitikimo metu buvo padėkota M. K. Čiurlionio muziejui ir jo darbuotojai sesei V. Sirvydaitei-Rakutienei už Šimtmečio parodos organizavimą. Taip pat pristatyta 2008 m. vyksianti Tautinė stovykla. Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Živilė Kubilienė pakvietė visas skautiškas organizacijas kartu sudalyvauti kitų metų stovykloje.

Septintasis „Apskritojo stalo“ susitikimas įvyks 2008 m. vasario 2 d., jį organizuos Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautai ir skautės.

Džiaugiamės bei linkime ir tolimesnio sėkmingo Lietuvos skautiškų organizacijų bendradarbiavimo!

--
Lietuvos skautijos informacija