Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-10-23

Konkursas "Gražių dainelių daug girdėjau'2008"

[b]IX –ojo konkurso GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU’2008,[/b] skirto vyriausio skautininko Felikso Šakalio atminimui ir Lietuvos skautų 90-mečiui [b]N U O S T A T A I[/b] [b]Tikslas.[/b] Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas. [b]Dalyviai.[/b] Lietuvos Skautijos nariai. Amžius neribojamas. [b]Laikas.[/b] Konkursas vyks: 1. Atrankiniai konkursai Kraštuose iki [b]2008-01-07[/b] 2. Baigiamasis konkursas Kaune [b]2008-01-26[/b].

Dainavimas.
A)
Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:
1.Privalomą dainą „Laužai liepsnoja“ (ž.V. Bražėno, muz. S. Kairio), („Tavo dainorėlis“. Kaunas, 2007, 26-27 p. arba „Dainorėlis“, Kaunas, 1998, 14-15 p.)
Daina skiriama Lietuvos skautų 90 – mečio jubiliejui.
2.Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies arba savo krašto dainą, kurioje dainuojama apie EŽERĄ arba yra žodis EŽERAS.
3.Laisvai pasirinktą dainą.
B) Baigiamajame konkurse reikės atlikti vieną dainą (2-ą arba 3-čią) komisijos siūlymu. Privalomą dainą dainuosime visi kartu.

Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

Skautiška apranga, atitinkanti uniformų nuostatus - privaloma.(Žr. http://www.scout.lt - Uniformos nuostatai)

Privalomas skautiškas prisistatymas. Atlikimo trukmė - 1 minutė.

Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.
Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyr. skautininkės prizas, specialūs prizai už privalomą, liaudies dainą apie ežerą, prisistatymą.
Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. lapkričio 5 d.
Adresas: Dainos konkursui: Rėdai Šakalytei - sreda@ktu.library.lt, Benitai Mincevičiūteibenita.m@cr.ktu.lt , arba Lietuvos Skautija, Trakų 18, 44236 Kaunas , 422002 (Skautų būstinė);
Nesinaudojantieji Internetu dėl papildomos informacijos prašomi skambinti telefonais:
Benitai mob. 8 687 26208
Almei mob.8 652 24593;
Rėdai mob. 8 652 19858

Pastaba. Į baigiamąjį Konkursą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.
Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, įskaitant vadovus. Jungtiniai kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje. Jei Krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, prašytume juos prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso. Finale gali dalyvauti tik kolektyvai, dalyvavę ir atrinkti kraštų konkursuose.

Rengėjai