Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-10-22

Tarptautinės Skautų Katalikų Konferencijos seminaras Čekijoje

Spalio 11- 14 dienomis Velehrade (Čekijos) vyko Tarptautinės Skautų Katalikų Konferencijos (International Catholic Conference of Scouting- ICCS) 5- tasis seminaras, skirtas vidurio ir rytų Europos šalims, kuriame dalyvavo 3 Lietuvos Skautijos atstovai.

Lietuvos Skautija ICCS nare yra nuo 2002 metų.Seminare nagrinėti klausimai susiję su Katalikų skautų buvimu nereliginėse skautų grupėse.

Pristatyta Lietuvos Skautijos dvasinė programa ir jos struktūra, taip pat susipažinta su kitų šalių skautų dvasine sistema ir jos veikimu.

Buvo nagrinėta Bažnyčios ir Skautų organizacijos bendradarbiavimo galimybė, kuriant ir pritaikant dvasinę programą Skautų organizacijose.Pristatyti ICCS planai ir vizija kitiems metams, taip pat iškelta idėja rinkti atstovą iš Vidurio ir Rytų Europos į ICCS komitetą.
Seminaro metu kilo minčių dėl Lietuvos Skautijos dvasinės programos tobulinimo ir plėtimo. Susidomėjusius ir norinčius prisidėti prašome rašyti: viktoravicius@yahoo.it