Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-09-18

Akcija „Padėsim vaikams pasiruošti į mokyklą“.

Artėja naujieji mokslo metai. Vaikams tai džiaugsmas, nes bus galima prisipirkti kažko naujo į mokyklą (rūbų, kanceliarijos reikmenų). Bet yra ir tokių vaikų, kurie negali sau leisti netgi nusipirkti tušinuko, arba dviem mokiniam tenka vienas tušinukas. Ką daryti? Valstybė duoda pinigų? Bet yra vaikų, kurie negali pretenduoti į valstybės paramą, nes jų šeimos pajamos per didelės kokiais 5 Lt. . Ir aišku, padėtis nuo to nesikeičia. Šios problemos sprendimui Visagino Skautu Organizacijos (LS Utenos krašto Visagino draugovės) skautai sugalvojo pravesti akciją „Padėsim vaikams pasiruošti į mokyklą“.

Tiesą sakant, viską padarėme per 6 dienas (nuo idėjos skelbimo iki akcijos pabaigos).Buvo sukurta iniciatyvinė grupė, kuri tarėsi su visomis parduotuvėmis, kad šalia jų vyks akcija, tarėsi dėl reklamos miesto savaitraštyje „Sugardas“, miesto televizijoje, miesto interneto portaluose ir t.t.Ir rugpjūčio 30 dieną, nuo 10:00 iki 20:00 valandos skautai darė atrakciją šalia parduotuvių, kviesdami miestiečius nupirkti ir paaukoti kanceliarinių prekių vaikams, kurie neišgali jų įsigyti patys.Akcijai pasibaigus, suvežėm viską į vieną vietą ir pradėjome rūšiuoti. Che-che, rūšiavome visą naktį, nes visaginiečiai labai mielai sutiko padėti ir vis pirkdavo ir pirkdavo. Vien plonų sąsiuvinių surinkom apie 7 tūkstančius, tušinukų apie 1000, taip pat dažų, trintukų, žirklių, krepšių ir t.t. Visko, ko reikia mokiniams į mokyklą.

Surūšiavę pradėjome antrą akcijos etapą: pagalbos pristatymą. Išvežiojome viską į visas miesto mokyklas ir garbingai perdavėme direktoriams, kad su soc.pedagogo pagalba visa parama nukeliautų iki vaikų, kuriems tokia pagalba iš tiesų reikalinga.Valio! Viską išvežiojome ir tuo akcija pasibaigė! Manome, kad mes pasiekėme užsibrėžtą tikslą. O svarbiausia, kad mes padarėm dar vieną gerą darbelį ir suteikėme pagalbą tiems, kuriems ji tikrai buvo reikalinga.