Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-09-12

WOSM kviečia Lietuvos skautijos vadovus į Europos regiono skautų darbo grupes

Pasaulinės skautų organizacijos WOSM (World Organization of the Scouts Movement), kurios nariais yra ir Lietuvos skautija, Europos regiono vadovai kviečia Lietuvos skautijos atstovus prisidėti darbo grupių vystant skautavimą Europoje.

Trys Lietuvos skautijos atstovai yra pakviesti į skirtingas darbo grupes.

Loreta Senkutė darbuosis bendradarbiavimo ir finansavimo darbo grupėje.

Arūnas Kemežys įsitrauks į vystymosi ir paramos paieškos grupę.

Gražina Kačergytė ves suaugusių skautų darbo grupę.

Šis kvietimas patvirtina, kad Lietuvos skautija užima itin svarbų partnerės ir stiprios narės vaidmenį pasaulinėje skautų organizacijoje.

Palinkėkime broliui ir sesėms sėkmės.

---
Lietuvos skautija