Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-09-04

Vilniaus kraštas laukia tavęs!!!

Vilniaus kraštas laukia savo sueigose atvykusių į Vilnių brolių ir sesių skautų, kurie nori toliau skautauti.

Vilniaus krašto vadovų sueiga
Rugsėjo 11d. (antradienį), 18.30, Vilniaus skautų centre (Smetonos g. 8).
Krašto seniūnas - Martynas Mikelionis (skautatinklyje: mikiss), Tel.: 8 674 54052.

"Skaisčio" tunto vadovų sueiga
Rugsėjo 10d. (pirmadienį), 20h., Vilniaus skautų centre.
Tuntininkas - Tomas Rakovas (skautatinklyje: toms), tel.: 8 678 06610, e-paštas: tomas@skautai.lt.

"Kernavės" tunto vadovų sueiga
Rugsėjo 12d. (trečiadenį), 18h., Vilniaus skautų centre.
Tuntininkė - Justina Baliūnaitė (skautatinklyje: karvute), tel.: 8 686 19622, e-paštas: justinaite@gmail.com.

Apie dalyvavimą sueigoje prašome iš anksto pranešti vieneto vadovui.