Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-08-29

Hip valio broliams ir sesėms

Lietuvos skautija sveikina brolius ir seses, kurie po 2007 m. rugpūčio 25 d. įvykusio tarybos posėdžio, gavo paskautininko, skautininko ir vyr. skautininko laipsnius.

Paskautininkai:
Justina Jarmolovičiūtė
Laura Liubinaitė
Dalia Šicienė
Vaidas Ulkė
Elvyra Gedeikienė
Sigita Norkienė
Vytautas Klimavičius
Marius Stalnionis
Andrius Kanaporis
Danguolė Balkauskienė
Vita Gudynienė
Marija Butkevičiūtė
Giedrė Zurbaitė
Edita Barsienė

Skautininko
Vilma Staugaitienė
Audronė Levickienė
Alma Liutkienė
Audronė Ramoškienė

Vyresniojo skautininko
Gražina Kačergytė
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Hip valio!

---
Lietuvos skautija