Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-09-20

Skautijos 23 gimtadienio posėdis

Šeštadienį, rugsėjo 15 d., Vilniuje vyko Lietuvos skautijos Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo LS Tarybos, Pirmijos ir Kontrolės komisijos nariai. Trumpai pristatome, ką nuveikėme posėdžio metu

Šeštadienį, rugsėjo 15 d., Vilniuje vyko Lietuvos skautijos Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo LS Tarybos, Pirmijos ir Kontrolės komisijos nariai. Trumpai pristatome, ką nuveikėme posėdžio metu.

LS struktūriniai nuostatai

Nuspręsta, jog atsiras gildijos – LS padalinys, prilygstantis draugovei. Jį sudaro bent 14 suaugusių LS narių, tai bus paskelbta su nauja LS struktūrinių nuostatų redakcija.

Svarstyta nauja krašto seniūnų, tuntininkų ir draugininkų pavaduotojų tvarka, didinant pavaduotojų skaičių iki dviejų. Tvarka įsigalios patvirtinus visus struktūrinius nuostatus.

Likusi LS struktūrinių nuostatų dalis toliau naujinama ir turėtų pasirodyti lapkričio mėnesį.

LS nario mokesčio didinimas

Posėdžio metu diskutavome dėl LS nario mokesčio didinimo. LS nario mokesčio didinimo projektas bus teikiamas suvažiavimui.

WOSM Europos regiono komitetas

LS taryba nusprendė ateinančiuose Pasaulinės skautų organizacijos Europos skautų regiono komiteto rinkimuose turėti kandidatę LS tarybos narę Eleną Sinkevičiūtę.

Komunikacijos koordinatorė

Posėdžio metu buvo patvirtinta nauja organizacijos komunikacijos koordinatorė – Daura Polonskytė. Linkime sėkmės naujose pareigose!

Baltijos šalių skautiškų organizacijų susitikimas Rygoje

Dalis LS tarybos ir pirmijos narių spalio 6-7 d. vyks į susitikimą su Latvijos bei Estijos skautiškomis organizacijomis. Susitikimo metu bus susipažįstama su organizacijų struktūromis, kalbama apie bendradarbiavimą bei artėjančią Baltic Jamboree stovyklą.

The Academy 2018

Posėdžio metu buvo patvirtintos „The Academy 2018“ dalyvės Urtė Petrulytė, Martyna Varkalytė ir Beatričė Leiputė. The Academy yra mokymai skirti žmonėms, kurie organizacijose dirba nacionaliniu lygmeniu.

LiJOT nominacijos

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje LiJOT teikia apdovanojimus labiausiai jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipelniusiems asmenims, geriausiems metų jaunimo įvykiams, renginiams, projektams bei labiausiai pasižymėjusiems jaunimo lyderiams. LS taryba nusprendė siūlyti kandidatus šioms nominacijoms: Metų jaunimo iniciatyva – Tautinė stovykla „Laužų karta“ bei Metų jaunimo organizacijų lyderis  – LS vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė. 45-ojos LiJOT asamblėjos metu bus išrinkit „Metų geriausieji“.

 

LS tarybos narė psktn. Martyna Varkalytė