Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-12-05

Palaimingas advento laikas

Advento (iš lotyniško adventus – atėjimas) laikotarpis prasideda likus keturioms savaitėms iki Kalėdų. Krikščionims adventas – liturginių metų pradžia, ypatingo dvasinio susikaupimo metas, kuris reikšmingas ne tik tikintiesiems, bet ir visiems besiruošiantiems Kalėdų šventei.

Advento (iš lotyniško adventus – atėjimas) laikotarpis prasideda likus keturioms savaitėms iki Kalėdų. Krikščionims adventas – liturginių metų pradžia, ypatingo dvasinio susikaupimo metas, kuris reikšmingas ne tik tikintiesiems, bet ir visiems besiruošiantiems Kalėdų  šventei.


Keturios žvakės reiškia keturias Advento savaites. Vienos po kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Jėzaus gimi­mo, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. Žvakės yra dviejų spalvų: trys violetinės ir viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rožinė - džiaugsmą dėl tuoj gimsian­čio Jėzaus. Dėl to rožinė žvakė uždegama trečiąjį Advento sekmadienį, skir­tą džiaugsmui.

 

·         Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake,

·         Antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvake,

·         Trečioji – Piemenų arba džiaugsmo žvake,

·         Ketvirtoji – Angelų arba meilės žvake.

 

 

 

Pirma advento savaitė mums primena Jėzaus Kristaus atėjimo viltį.

„Ir Izaijas kalba: Ateis Jesės atžala, tasai, kuris pakils valdyti pagonių,

ir juo vilsis pagonys.  Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties.“ (Rom 15, 12-13)

 

Antra advento savaitė ragina gyventi tikėjimu. Paruoškite Viešpačiui kelią.

„Kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalnelis ­ nulygintas.

Kreivi keliai taps tiesūs,

o duobėti ­ išlyginti.

Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.“

(Lk 3, 4-6)

 

Trečia advento savaitė kviečia ruoštis džiaugsmui.

„Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai.“ (Lk 2,10)

Ketvirta advento  savaitė kalba apie ramybę.

 Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14)

Rekomendacija: tai yra tik siūlymai ir idėjos, rekomenduojame juos pritaikyti kiekvienai šeimai ar grupei, ar vaikui pagal savo poreikį, specifiką, individualumą.

Geri darbai:

 1. Pagaminti šeimos, klasės, grupės gerų darbų Advento kalendorių.
 2. Pasakyti po 3 žodžius kiekvienam šeimos nariui, kurie jį pradžiugintų.
 3. Pasakyti keletą gražių žodžių draugui, kurie leistų jam suprasti, kodėl jis yra geras draugas.
 4. Padėkoti mamai.
 5. Padėkoti tėčiui.
 6. Padėkoti šeimos nariui.
 7. Padėkoti savo mokytojai (-ui).
 8. Neprašyta (-s) susitvarkyti savo kambarį.
 9. Neprašyta (-s) pasikloti lovą.
 10. Pagaminti pusryčius šeimai.
 11. Išplauti visų šeimos narių indus.
 12. Pakviesti pažaisti (arba pakalbėti) klasės draugą, su kuriuo mažiausiai žaidei (kalbėjai)
 13. Parašyti laišką-sveikinimą-piešinį seneliams (jei vaikas turi).
 14. Parašyti laišką-sveikinimą-piešinį į senelių namus/vaikų namus/sergantiems vaikams į ligoninę.
 15. Iškepti sausainių ir pavaišinti visus vaikus klasėje/grupėje.
 16. Pagaminti sveikinimų atvirukų.
 17. Parašyti po sveikinimą kiekvienam klasės/grupės draugui.
 18. Paskambinti ir pakalbinti arba aplankyti savo seniai matytą draugę (-ą).
 19. Nuvežti žvėriukams maisto į mišką (elniams - runkelių, kukurūzų, stirnoms - obuolių, morkų, kukurūzų, kiškiams - obelų šakelių ir kt. Kur vežti, geriausia konsultuotis su miškų urėdais, medžiotojų draugija)
 20. Pagaminti lesyklėlę. (Šį darbą galima išskirstyti kelių dienų etapais: lesyklėlės idėja, lesyklėlės maketas, lesyklėlės išpjovimas, lesyklėlės sujungimas ir užbaigimas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kokiems paukščiams gaminama lesyklėlė.) Rekomenduojame knygą: S. Paltanavičius. Geri darbai gamtai.
 21. Pagaminti paukščiams lesalo į lesyklėlę.
 22. Pakabinti lesyklėlę paukščių lankomoje vietoje.
 23. Papuošti eglutę.
 24. Papuošti namus šventiškai.
 25. Išnešti šiukšles.
 26. Išsiurbti kambarius neprašyta (-as).
 27. Išvirti tėčiui/mamai arbatos/kavos.
 28. Išmokyti brolį/sesę/draugą tai, ką geriausiai moka (pvz., skaityti, šokti, groti, sudėti, surinkti... Kitas vaikas turėtų to išmokti)
 29. Surasti ir perskaityti (papasakoti ar sukurti) Kalėdų istoriją savo šeimai.
 30. Sugalvoti ir pagaminti savo rankų darbo žaislą/papuošalą/papuošimą ir padovanok vaikui, kurį pažįsti mažiausiai.
 31. Pastebėti atstumtą/vienišą vaiką ir įtraukti jį į žaidimą.
 32. Sugalvoti ir pažaisti su savo šeima žaidimą/stalo žaidimą.
 33. Nupiešti po piešinį kiekvienam šeimos nariui (mokantiems rašyti: ir užrašyk po vieną palinkėjimą. Galima išskirstyti piešinių piešimą kiekvienai dienai po vieną)
 34. Sugalvoti ir padaryti slaptą, malonią staigmeną kiekvienam šeimos nariui.
 35. Nustebinti draugą.
 36. Papasakoti draugui kažką naujo, įdomaus, tai ko jis galėtų nežinoti.
 37. Padėti draugui/klasiokui/šeimos nariui atlikti sudėtingą užduotį, kurią draugui/klasiokui/šeimos nariui sunku atlikti.
 38. Išbandyti kažką nauja, tai ko dar ne esi bandžiusi (-ęs).
 39. Padrąsinti draugą/šeimos narį, kai jam sunku pradėti/užbaigti/atlikti užduotį/įveikti sunkumą.
 40. Būti draugiškam, maloniam net tada, kai supyksti ar nuliūsti.
 41. Šiandien būti draugiška (-as) ir nusišypsoti kiekvienam sutiktam pažįstamam žmogui.
 42. Padėti vaikui (-kams) (su tėvelių pagalba), kurie yra nuskriausti: Išpildyk vaiko svajonę! (http://vaikusvajones.lt/) (Šis darbas gali būti suskirstytas etapais: surasti tinkamą kito vaiko svajonę, nupirkti tai, ko reikia, įteikti vaikui jo svajonę.)
 43. Šiandien padaryti tai, ko labiausiai nenori daryti.
 44. Pasidalinti su vaikais (kurie žaislų ir knygų turi labai mažai, negali jų įsigyti) savo žaislais/knygomis, kurios tau nebeįdomios ir nebereikalingos. (Dalintis gali būti sunku, tačiau reikėtų vaikui priminti dalinimosi reikšmę ir svarbą)
 45. Pasitarusi (-ęs) su tėveliais atrinkti išaugtus drabužėlius (batus) ir nuvežti į mamos ir vaiko socialinį centrą.
 46. Pradėti daryti tai, ką senai jau norėtum pradėti daryti, bet vis dar nepradėjai.
 47. Kartais supykstama dėl dalykų kurie nutinka mokykloje ar namuose. Šiandien supykusi (-ęs) naudok neskaudinančius ir tinkamus žodžius išreikšti pyktį, pvz.: mane pykdo toks elgesys...; pykstu, nes situacija neteisinga...; pykstu, nes noriu jog būtų kitaip...; pykstu ir noriu įskaudinti, tačiau neskaudinsiu...; pykstu, tačiau neskaudinsiu kitų, nes jie nusimins...; pykstu, nes...
 48. Nusiųsti draugiškus signalus keliems draugams/šeimos nariams: šypsena, pamojavimas, paglostymas, duoti „penkis“ ar „vieną“ (su vienu pirštu), pasisveikinimas ir kt...
 49. Pasikalbėti apie jausmus. Suorganizuoti visos šeimos vakarą ir paraginti kiekvieną šeimos narį papasakoti, kaip šiandien jautėsi, kodėl toks jausmas aplankė, kaip kiti šeimos nariai galėtų padėti arba pasidžiaugti kartu. (Apie jausmus kalbėtis yra nelengva, todėl labai svarbu būti jautriems, pagarbiems vieni kitų jausmams.)
 50. Padalinti kiekvienam šeimos nariui po popieriaus lapą ir paprašyti, kad nupieštų po vieną šiandien patirtą pačią stipriausią emociją. Nupieštai emocijai parašyti pavadinimą. Visas nupieštas emocijas prikabink ant sienos/šaldytuvo ir užrašyk užrašą: „Mūsų jausmai“.
 51. Pagaminti rankų darbo šventinius papuošimus ir papuošti namus/klasę/grupę (tai galima daryti su visa šeima).
 52. Peržiūrėti Afrikos vaikams dovanų gavimo video: https://www.youtube.com/watch?v=NPVvG1LPSmY ir nupiešti tolerancijos piešinį: mano dovanos dėžutė su linkėjimu/laišku Afrikos vaikams. (Ši užduotis svarbi padėti vaikui suprasti, kad dovanos būna skirtingos, vaikai gyvena skirtingomis sąlygomis ir kartais mes nevertiname to, ką kiti vaikai brangina... kodėl atsiranda tokie skirtumai?)
 53. Parašyti kalendoriaus lape (tuščiuose langeliuose) kiekvieną dieną: kas šiandien nutiko gero namuose/mokykloje/su draugu.
 54. Parašyti kalendoriaus tuščiuose langeliuose (gruodžio 1-24 d.): kaip aš šiandien jaučiausi, koks (kokia) šiandien aš buvau.
 55. Parašyti įkvepiantį, mielą, draugišką slaptą raštelį ir įdėti į mamos/tėčio/brolio/sesės/draugo/mokytojo kišenę/rankinę/ant darbo stalo. Taip pat tokį slaptą raštelį galima palikti kaimyno pašto dėžutėje, užkišti prie durų.

(pagal www.prasmingavaikyste.lt)

 

Gražaus adventinio laukimo.

LS dvasios tėvas Arūnas Jankauskis 2017