Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-09-30

Akcija "Nuspalvink Lietuvą" Kernavės tunto įspūdžiai

Kaip Kernavės tuntas dalyvavo akcijoje "Nuspalvink Lietuvą"

Geri darbai, kai akyse spindi nudažyti namai,

Visiems vargai, bet blizga akys vakarais, kai sėdi klėty pravirais langais,

O jei jau klėtis nuspalvotas, dažytojų būrys tepliotas.

Ir nebaisu ištarti čia, kad buvo mūsų Skautija.

Akcija „Nuspalvink Lietuvą“ vyksta jau antrus metus. Kasmet vyresniųjų skautų draugovės ir būreliai gauna  galimybę atlikti gerąjį darbelį savo krašto gyventojams. Nepaisant akcijos sezoniškumo - tik vasarą, gražius darbus daryti nori visais metų laikais, o kai tai daro tavo tuntas užsikreti komandos dvasia.

Namo savininkę - Janiną suradome per Lietuvos Caritas. Senjorė medicinos sesuo turi net aštuonis anūkus, visą gyvinimą gelbėjo gyvybes. Tačiau patyrė vyro netektį ir nespėja suktis jai mieliausioje vietoje dviejų aukštų namelyje Melekonyse. Namukas tikra sodininko svajonė, o kiemas pilnas jaukumo kurį suteikia visi augalija. Tačiau išblukęs ir tik du kartus dažų gavęs per savo gyvavimo laiką.

 

Mėnesis prieš darbus aplankėme namo savininkę. Pasitelkėme išmaniąsias technologijas ir namo matmenis gavome panaudoję lazerinį matuoklį. Pasirodo apskaičiuoti namo plotą ne taip ir sunku. Bet kiek gi dažų reikės. Šiuos klausimus palikome vėlesniam laikui. Jau po pirmo apsilankymo šeimininkė neslėpė džiaugsmo būsimais gerojo darbelio vaisiais ir sakė nesitikėjusi tokios Dievo malonės.

Tad paskyrėm vieną savaitgalį ir susikrovę mantas išvykome padovanoti daugiau spalvų moters gyvenime ir Lietuvos užmiesčio kraštovaizdyje. Atvykę iškart pardėjome krutėti. Pirmiausia reikia nepamiršti, kad svarbu susitvarkyti darbo vietą, tad nulupome senus dažus.

Namo šeimininkė pasirodo nuostabi vyrėja ir nežinodama kaip atsidėkoti pavaišino skautus pietumis. Tad be galo skaniai prisikirtę jau glaistėme namo sienas naujais atspalviais. Plušėjom iki vakaro, bet nuovargis nesijautė, nes saulė spigino ir darbą lydėjo  malonios sesių dainos.

Kitą ryta mus pasitiko lengva dargana, kuri vis garsino nuplauti šviesias namo spalvas. Bet debesys tik sukosi, o keli lašai skautų entuziazmo neištirpdė.  Dėjome jau antra sluoksni dažų, kuriems vis ryškėjant namas nušvito. Baltos langinės šypsojosi, o geltonas ir dramblio kaulo spalvos namukas jau spindi praeiviams ir džiugina namo šeimininkę.

Akcijos tikslas labai gražus ir įgyvendinamas. O su savo skautiška šeima daryti gerus darbus gera. Prasidedant akcijai pamiršti, kad galų gale ne tik namo šeimininkės akys spindi, bet ir visos komandos veidai džiaugiasi gerais darbais kuriuos daryti gera.

 

Vilniaus krašto Kernavės tunto
Jorės vyr. skaučių ir Kerniaus vyčių draugovės