Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-09-29

Skilčių konkursas 2017—aisiais

Užduočių "šaknys" ir skilčių įspūdžiai.

2017—ųjų Skilčių konkurso užduotys. Kas už jų slypi?

Miela sese, šaunus broli,

puikiai prisimename, kad Robert‘as Baden—Powell‘is, pats būdamas karininkas, daugelį kariuomenės bruožų perkėlė ir į skautų judėjimą. Tačiau kariuomenėje bene svarbiausia — tikslo (įsakymo, gauto iš vyresnybės) įgyvendinimas. Skautuose, tuo tarpu, svarbiau ne rezultatas, o tai, kas ugdoma proceso metu.

Už 2017—ųjų metų Skilčių konkurso užduočių taip pat slypi ne noras „užsidėti pliusiuką“. Skautijos misija — jaunų Lietuvos piliečių ugdymas, todėl verta atidžiau pasiaiškinti, kokį „pėdsaką“ dalyvaujančiose skiltyse turėtų palikti kai kurios užduotys.

 „Pasikviesti svečią neskautą (mokytoją, vieną iš skautų tėvų, policininką, ugniagesį, verslininką...) į skilties sueigą pasidalinti savo srities patarimais.“[1].


 Skautų judėjime įskiepytas autoritetas. Patyrę skautai rūpinasi jaunesniaisiais ir stengiasi jiems būti pavyzdžiu. Saliute nykštį ant mažylio taip pat dedame simbolizuodami vyresniųjų globą jaunesniesiems. Tik štai sueigose įpratę matyti skiltininką arba vadovą galime pasikviesti ir žmogų iš šalies. Tuomet praplėsime akiratį, priimdami naują žmogų į savo ratą. Be to, ne tik jis pasidalins savo patirtimi, bet ir mes jį supažindinsime su skautų judėjimu. O svarbiausia — jis, kaip žmogus, galintis kuriam nors skilties nariui tapti autoritetu — įkvėps daryti gerus darbus ar net pačiam išmėginti vieną ar kitą veiklą.

 „Sukurti firminį savo skilties patiekalą, juo skautiško renginio metu pavaišinti kitą skiltį.”[2]


 

Jau ankstesniame straipsnyje kalbėta, kodėl svarbu skilčiai turėti tradicijų, išskiriančių ją iš visų kitų vienetų.  Kulinarija ne tik suvienys narius į vieną kumštį, bet ir atvers papildomą galimybę padėti artimui (pavaišinti :) ), atlikti gerąjį darbelį (dalyvaujant labdaringoje akcijoje) arba užsidirbti sekančių metų nario mokesčiui.

 „Surinkti informacijos apie vieną iš Lietuvos piliakalnių, sukurti trumpą filmuką apie pasirinktą piliakalnį ir juo pasidalinti.[3]

Seimas 2017—uosius yra paskelbęs Piliakalnių metais. Lietuvoje — kalvų ir ežerų krašte — priskaičiuojama apie 850 piliakalnių. Kaip skilties tradicijos padeda pasijausti savo skilties nariu ir ją branginti, taip tautinė kultūra skatina ir Lietuvos bei lietuvių tautos vertinimą. Tuo tarpu filmuko sukimas susideda iš smagių ir juokingų akimirkų, komandinio darbo įgūdžių tobulinimo bei montažo praktikos, o populiari iš „užjūrio“ atėjusi frazė „sharing is caring“ taip pat veikia kaip nuoroda į tarnystę artimui.

***

Atrodo, dar vakar Jaunimo programos skyrius skelbė užduotis 2017—iesiems metams. Atrodo, dar užvakar savo vaizduotėje piešė skautų ir skaučių skiltis, ieškančias kūrybingiausių ir nutrūktgalviškiausių būdų joms įvykdyti.

Tačiau „vakar“ praėjo, o ir „šiandien“ jau vakarėja, kaip dainuojama vienoje dainoje. Palydėję vasarą ir daugelyje Lietuvos Skautijos kraštų uždarę sezonus,  kviečiame prisiminti nuveiktus darbus. Ne todėl, kad galėtume girtis draugams, bet todėl, kad pastangų vaisiai paskatintų ir padrąsintų imtis naujų darbų.

Sveikiname aktyviausią metų skiltį — Gerves iš LS Vilniaus krašto, įvykdžiusią visas 2017—ųjų Skilčių konkurso užduotis!

·         Laiškas serbams su rekomendacijomis valgyti ką nori bei Vilniaus miesto planu;

·         Dalyvavimas koncerte (taip taip, dalyvavimas J );

·         Susitikimas su fotografu, turinčiu nacionalinės ir tarptautinės patirties;

·         Vilnių ir jo apylinkes praturtino ekologiškais, meniškais ir svajingais objektais;

·         Neįprasta azijietiška sriuba pavaišino savo draugovę (tikėkimės neatsiras mažų žalių būtybių, tykančių pavogti slaptąjį receptą);

·         Įnirtingai diskutavo pareigos tema ir padarė fundamentalias išvadas.

 Visus Gervių įspūdžius galima rasti čia

Džiaugiamės bei sveikiname Lelijų, Melisų ir Piranijų skiltis, įsitraukusias į konkursą. Tegul paskutinieji jo metai visus lietuviškus skautiškus vienetus nustebina maloniais iššūkiais!

Broliai ir sesės, BŪDĖKIME!

Jaunimo programos skyrius[1] https://draycottscouts.files.wordpress.com/2014/09/hand-sign.gif

[2] https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/44/38/17/443817516b7cddfbce80e0cc0d201e47.jpg

[3] http://www.mususalis.lt/wp-content/uploads/2016/03/Kernave-ir-jos-piliakalniai-5.jpg