Kas Naujo?

Skautų naujienos

2015-11-09

Europos skautiškų centrų vadovų konferencija

Skautiškų centrų vadovų suvažiavimas

2015m. spalio 11-15 dienomis, Čekijos skautų centre “Kapraluv Mlyn” vyko Europos skautų centrų vadovų konferencija (European Guide and Scout Centre Managers Conference - “ECMC 2015”). Pirmą kartą šiame susitikime dalyvavo ir pirmasis Lietuvos skautiškas centras “Skautų slėnis”.

Skautiškų centrų vadovai į šiuos kasmetinius susitikimus renkasi pasidalinti savo gerąja patirtimi, planuoja ateinančius metus ir projektus. Skautiški centrai turi bendrą savitarpio pagalbos tinklą - Goose Network. Šiame tinkle keičiamasi darbuotojais, stažuojamasi vieni pas kitus, organizuojamos bendros veiklos ir projektai, vykdomi bendri centruose dirbančių savanorių ir darbuotojų mokymai.

“Skautų slėnis” šiais metais pristatė save bei aktyviai įsiliejo į skautiškų centrų veiklas ir planus ateinantiems metams. Susipažinta su ekologiniais Čekijos centro sprendimais, susitarta susitikti ekologinių skautiškų centrų tinklo konferencijoje “Scenes” 2016 m. gegužės mėnesį bei įstoti į jį. Labai gerą įspūdį paliko Čekijos centro vykdomos edukacinės programos. Planuojame šią gerąją patirtį pritaikyti 2016 metų edukacinėms skautų programoms Lietuvoje.

Lietuvos skautiškas centras buvo džiugiai sutiktas visų konferencijos dalyvių, sulaukta daug pasiūlymų ir patarimų kaip ir ką daryti vystant stovyklavietės ir centro veiklas. Švedijos “Vassaro” ir “Ransberg” stovyklavietės pakvietė stažuotėms į savo centrus, o Kanderštego tarptautinis skautų centras į administracijos vadovų mokymus 2016 m. kovą. Susidraugauta su Olandijos stovyklavietės ir Danijos Houens Odde centro personalu ir savanoriais.

Konferencijos metu “Skautų slėnis” pristatė “Erasmus+” galimybes Goose tinklo dalyviams Europoje. Daugelis vakarų šalių nedalyvauja šiose veiklose ir nemažai centrų, pirmą kartą girdėjo apie šias galimybes. “Skautų slėnis”, kartu su dar keturiais Europos centrais kitais metais rengia projektą darbuotojų ir savanorių stažuotėms ir gerosios praktikos apsikeitimui pagal “Erasmus+” jaunimo darbuotojų mobilumo programą.

2016 metais ketiname turėti 3 ilgalaikius Europos Savanorių Tarnybos (EST) savanorius užsieniečius, koordinuoti savanorių siuntimo, priėmimo ir koordinavimo klausimus. EST akredituoti ir veiklas vykdantys Europos skautų centrai susitarė glaudžiai bendradarbiauti keičiantis savanoriais bei aktyviai ieškoti savanorių kitiems Europos skautiškiems centrams. Su Rumunijos skautų centu pasirašytas bendradarbiavimo mandatas, gautas kvietimas Lietuvos skautams aplikuoti savanorystei Čekijos “Kapraluv Mlyn” centre.

Konferencija buvo ypatingai naudinga. Tai tik pirmieji žingsniai, bet be galo svarbūs. Vystymosi etape labai svarbi kitų centrų ilgametė patirtis ir nueitas kelias, nereikia “išradinėti dviračio”, o asmeninė pažintis visada yra geriausias kelias tolimesniame organizacijų/centrų bendradarbiavime.

Konferencijoje dalyvavęs Skautų slėnis (Jonas ir Živilė Dragūnai)