Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-09-20

Jūrų skautų sezono uždarymas „Leidžiam bures 2014“

Jūrų skautai sezoną uždarė linksmai.

Rugsėjo 20-21d. prie Kauno marių (apie 17 jūrmylių nuo Kauno) susirinko nemažas būrys jūrų skautų uždaryti sezoną. Atidarymo rikiuotėje dalyvavo apie 65 jūriai. Po atidarymo rikiuotės visi pasidalinome į dvi grupes (bebrų ir skautų) ir pradėjome programą. Kol bebriukai žaidė įvairius masinius žaidimus, skautai turėjo galimybę sudalyvauti įdomiame ir linksmame protmūšyje. 

Pasistiprinę pradėjome „Piratų ir Indėnų“ mūšį, kuriame dalyvavo ir maži, ir dideli. Po mūšio vėl atsiskyrėmę į dvi grupeles, bebriukai turėjo protmūšį, o skautai mokėsi kaip gamtoje surasti šiaurę ir žaidė komandą stiprinančius žaidimus.

Vakarinės rikiuotės metu buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis patys protingiausi, vikriausi broliai ir sesės. Pasibaigus rikiuotei visi keliavome palydėti skaulę į marias.

Grįžę visi kartu turėjome vakaro lauža su smagiais žaidimais, pasirodymais ir dainomis. Išaušus naujam rytui vėl skambėjo dainos, šūkiai ir keturiems patyrusiems skautams buvo įteikti “Vairininko vyresniškumo laipsnio” pažymėjimai.