Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-09-03

ESF atrinktų paraiškų tolimesniam vertinimui sąrašas

Informacija apie paraiškas, praėjusias formaliuosius kriterijus Europos skautų fondo paramai gauti

Skelbiame sąrašą paraiškų, kurios praėjo pirmąjį etapą bei atitiko reikalautus formaliuosius kriterijus Europos skautų fondo paramai gauti (eilės tvarka nesvarbi):

 

1. Šiaulių kraštas, Šiaulių skautų tunto Aušros draugovė, ,,Skautiškas automobilis"

2. Jūrų skautų konferencija, Ukmergės jūrų skautų laivas, "Lietuvos Jūrų skautų taurė"

3. Vilniaus kraštas, Kernavės tunto ,,Kerniaus" skautų vyčių draugovė, ,,Keliauti ir tarnauti"

4. Utenos kraštas, Kunigaikščių Radvilų draugovė, ,,Skraidymo lynu įrangos įsigyjimas"

5. Telšių kraštas, Telšių tuntas, ,,Žvilgsnis į skautus"

6. Panevėžio kraštas, ,,Nevėžio" tuntas, ,,Simono Daukanto" skautų vyčių būrelis, ,,Atgal į 1907"

7. Kauno kraštas, Santakos tuntas, ,,Lankininkystė skautams"

 

Informacija apie antrąjį etapą praėjusias paraiškas bus paskelbta rugsėjo 16 dieną.

 

LS Pirmija